Levgren

Lars Levgren (1784-1824) föddes i Sparlösa i Västergötland. Han var gift med Margareta Christina Embring (1756-1843). Han lämnade i unga år hemorten och fick anställning hos handelsmannen Olof Hasselroth i Göteborg. Denne ägnade sig främst åt import av olika kolonialvarot, främst lyxvaror som tobak, kaffe, färgämnen och kryddor som upphandlades i olika euopeiska centralhamnar som Amsterdam, Hamburg och London. Genom arbetet i den Hasselrothska firman fick Levgren goda affärskontakter i de nämnda städerna.

Lars Levgren fick själv burskap i Göteborg år 1784 och vid Olof Hasselroths död övertog han firman och dess verksamhet. Importen av kolonialvarot var lönsam och under kontinentalblockaden var den och nederlagshandeln i Göteborg mycket lönsam. Levgren var en stor aktör när det gällde nederlagshandeln av kolonialvaror ämnade för Storbritannien. Från 1799 var Lars Levgren ägare av Stora Katrinelunds landeri.

1811 upptogs sonen Anders Georg Levgren (1788-1857)  i firman. Den Levgrenska firman var ett av få handelshus som klarade den svåra krisen under åren 1815-18, som följde på kontinentaltidens gyllene period. Under dessa år köpte man flera konkursbon från firmor som gått omkull. I likhet med ägarna av flera av de andra handelshusen, exempelvis Ekman och Kjellberg som överlevde svackan efter kontinentalblockaden så var Levgrens herrnhutare. 1821 var både far och son Levgren bland de högst taxerade i Göteborg. Lars Levgren ska vid sin död ha efterlämnat en förmögenhet som endast överträffats av vad Niclas Sahlgren, Martin Holterman och John Hall d.ä. efterlämnade.

A.G. Levgren var gift med Brita Sophia Tranchell (1794-1831) i sitt första äktenskap och en andra gång med Anna Brita Lönner.

Anders Georg Levgren