J Albert Janson

J Albert Janson föddes 1850 och dog 1926. Han var gift med Elin Broström (1871-1945), syster till Dan Broström (1870-1925). De hörde till de största aktieägarna i familjeföretaget Tirfing (moderbolag i Broströmskoncernen). Han var bror till S Gustaf Janson. Två av deras barn överlevde till vuxen ålder, Tor Erland J:son Broström (1895-1970), gift med Marie Elisabeth Arelius och Sigyn Janson (1894-1934), gift med Axel Jonsson.

Ägare av MS Kobbs Söner mellan 1908 och 1910, ordförande i Ångfartygs AB Tirfing från 1925.

Advertisements

4 Replies to “J Albert Janson”

  1. Pingback: Tor Erland J:son Broström | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: S Gustaf Janson | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: Eriksbergs Mekaniska Verkstad | Det gamla Göteborg

  4. Pingback: Axel Jonsson d.y. | Det gamla Göteborg

Kommentera