Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

S Gustaf Janson

S Gustaf JansonSven Gustaf Janson föddes 1862 i Göteborg och dog  80 år senare (1942) , i samma stad. Han var son till sjökaptenen Holger Fredrik Janson och Maria Åhsberg. Gift med Jenny Sophia Werner (1878-1968), dotter till sjökaptenen Eric Johan (John) Werner och Sophia Lovisa Printz. Han var bror till J Albert Janson (1860-1926) som var gift med Elin Broström (1871-1945), syster till Dan Broström. Deras son  Leif Janson var gift med kusinen Barbara Brotsröm.

Han växte upp i Majorna och mönstrade omedelbart efter konfirmationen som jungman på australienfararen Louis de Geer. Efter några år återvände han hem, tog sjöbefälsexamen vid Gbgs navigationsskola och blev vid 22 års ålder andrestyrman på en ångare ägd av Svenska Lloyd. Så småningom blev han också kapten och befälhavare.

I början av 1905, efter 20 år vid Svenska Lloyd,  blev han kontorschef hos Axel Broström & Son för att leda de Ångfartygs AB Tirfing och Ångbåts AB Ferm. Då Dan Broström 1914 blev sjöminister, blev kan koncernens huvudman.  Hans ansvar blev än större efter Dan Broströms plötsliga bortgång 1925, då han blev Tirfings VD och efter broderns död 1926 också dess styrelseordförande.

Advertisements

One Response to S Gustaf Janson

  1. […] Under första världskriget fick Eriksberg många beställningar, men hälften av dessa annullerades när lågkonjunkturen slog till 1921. Med få beställningar så använda varvet istället sin arbetskraft till att bygga ut varvets reparationskapacitet. Tre olika flytdockor införskaffade, den största byggde av varvets egen personal. Investeringarna möjliggjordes genom moderbolaget Tirfings mycket god ekonomi. Precis som Götaverken gjort tidigare började Eriksberg också bygga Burmeister & Wain-motorer på licens varvid varvet också började bygga dieseldrivna fartyg. 1925 dog Dan Broström i en olycka och han efterträddes som styrelseordförande i Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB av sin svåger, J. Albert Janson. Denne dog dock redan året efter varvid han efterträddes av sin bror S. Gustaf Janson. […]

Kommentera