Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Tor Erland J:son Broström

Tor Erland J:son Broström, född 6 juni 1895 i Göteborg, död där 2 januari 1970, var en svensk skeppsredare. Han var son till J. Albert Janson (1860-1926) och Elin Broström (1871-1945) som var syster till Dan Broström.

Han var gift med Marie-Elisabeth Arelius, (1900-74) och dotter till arkitekt Robert A:son Arelius (1865-1938) och Kitty Friis-Giebelhausen (1872-1924). De hade tre barn, Tor-Axel Broström, Barbara Broström som var gift med kusinen Leif Janson och Marie Christine Broström (-1970), gift med Kristian von Sydow (1917-2008).

En syster till Tor Erland J:son Broström, Sigyn Janson (1894-1934),  överlevde till vuxen ålder medan två syskon dog i kikhosta och en bror i tuberkulos.

Anställd i  Axel Broström & Son 22, VD i  Ångfartygs AB Tirfing 1934-49, Ångbåts AB Ferm 1934-58 och Rederi AB Motortank 39-49.

Ordförande i  Ångfartygs AB Tirfing till 1966, Ångbåts AB Ferm till 1967, AB Svenska Orient Linien, Gbgs bogserings- & bärgnings AB, Bergnings- o dykeri AB Neptun till 67, Sjöfartsmuseet i Gbg, v ordf AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet.

 

Advertisements

4 Responses to Tor Erland J:son Broström

  1. […] 1917–34 var landshövding. 1948 gifte sig von Sydow med Marie-Christine Broström, dotter till Tor Erland J:son Broström. Han var farfar till journalisten Ebba von […]

  2. […] uppfört 1926 på Lennart Torstenssonsgatan 4 i Lorensbergs villastad. Länge ägt av Tor Erland J:son Broström som 1970 sålde huset till Ordenssällskapet Wänskaps-Brödernas Provinsloge i Göteborg. Huset […]

  3. […] 1947 avgick också Gunnar Engberg som VD. Han efterträddes av Erik Häggström. 1949 blev Tor Erland J:son Broström styrelseordförande i Eriksbergs Mekaniska Verkstads […]

Kommentera