Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kristian von Sydow

Gustav Karl Oscar Kristian von Sydow, född 15 september 1917 i Engelbrekts församling, Stockholms stad, död 4 mars 2008 i Göteborgs Vasa församling, var en svensk redare och företagsledare, bland annat direktör och styrelseordförande i Broströmskoncernen.

Han var son till Oscar von Sydow och Mary (född Wijk). Han växte upp i Göteborg där hans far 1917–34 var landshövding. 1948 gifte sig von Sydow med Marie-Christine Broström, dotter till Tor Erland J:son Broström. Han var farfar till journalisten Ebba von Sydow.

Kristian von Sydow tog civilekonomexamen 1938 började sedan arbeta inom Broströmskoncernen 1939 då han anställdes i Svenska Orient Linien. 1956 utsågs han till vice vd i Ostasiatiska kompaniet och var vd 1966-76. Han efterträdde Dan-Axel Broström som vd för Broströms 1969 och var styrelseordförande 1975–81. Det var en turbulent tid för familjen Broström. Dan-Axel Broströms plötsliga avgång berodde på att ett långvarigt alkoholmissbruk och motsättningar inom familjen tvingade fram bytet på vd-stolen även om den officiella orsaken uppgavs vara sviktande hälsa.

I samband med 1970-talets oljekriser fick hela den svenska sjöfartsnäringen lönsamhetsproblem och Broströms försvann från börsen under Kristian von Sydows tid som chef.

Han var ordförande i Sveriges Redareförening 1970-74. Han hade ett brett internationellt kontaktnät inom sjöfartsnäringen.

Andra källor: Algot Mattsson, Huset Broström, 1980

Advertisements

3 Responses to Kristian von Sydow

  1. […] Kompaniet 1942–66, i Broströmskoncernens moderbolag Ångfartygs AB Tirfing 1949–69, då Kristian von Sydow tog över. Därefter var han styrelseordförande i samma företag – samt tjugofem andra – till […]

  2. […] Broström som var gift med kusinen Leif Janson och Marie Christine Broström (-1970), gift med Kristian von Sydow […]

Kommentera