Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Dan-Axel Broström

Dan-Axel Broström

Dan-Axel Broström

Dan-Axel August Broström, född 17 maj 1915 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, död 8 december 1976 i en hjärtattack under ett besök i Acapulco i Mexico, var en svensk skeppsredare. Vid sin död var Broström skriven i Vasa församling i Göteborg. Han gravsattes på Östra kyrkogården i Göteborg den 20 december 1976.

Dan-Axel Broström var son till Dan Broström och Anna Ida Broström, född Mark (1882–1965) samt sonson till Broströmskoncernens grundare, Axel Broström. Hans syskon var Kerstin Broström (1907-94 gift med Erik Wijk), Brita Broström (1909-72) och Margaretha Broström (1915-76). Han var gift 1:o 1940–60 med Ulla Holm (1918–93), barn: Agneta Broström, Dan Broström (1943-) och Jacob Broström, 2:o 1961–67 med Annabella Lee (Jane Ann Haycock), född 1938 i Cradley Heath i West Midlands i England, barn: Axel Broström (1965–89) och 3:o från 1967 med Heidi Boyce, född 1939 i Perth i provinsen Ontario i Kanada.

Dan-Axel Broström fick redan som mycket ung följa med sin far på inspektionsrundor och sjösättningar, och hans fostran baserades helt på arv och tradition. De extremt stora förväntningarna blev Broströms ständige följeslagare. Han växte upp i familjens storslagna hem vid Skyttegatan i Lorensbergs villastad. Broström tog studenten 1934 vid Hvitfeldtska gymnasiet, examen vid Göteborgs handelsinstitut 1935, genomförde studier i Tyskland, England, Frankrike och Finland 1935–38 och anställdes därefter i Broströmskoncernen 1938. Han var verkställande direktör i Svenska Ostasiatiska Kompaniet 1942–66, i Broströmskoncernens moderbolag Ångfartygs AB Tirfing 1949–69, då Kristian von Sydow tog över. Därefter var han styrelseordförande i samma företag – samt tjugofem andra – till 1973 då ohälsa (alkoholproblem) och en släktkonflikt tvingade honom att lämna alla poster.

Under Broströms ledning utvecklades koncernen kraftigt, och flottan bestod 1965 av 81 stora fartyg, vilket var mer än 1/3 av Sveriges hela handelsflotta. Broström hade många förtroendeuppdrag inom sjöfartens olika organisationer.

Dan-Axel Broström var under flera perioder på 1950-talet intagen på sjukhus samt vistades på kliniker i utlandet för att åtgärda sina hälsoproblem. Hans fysiska hälsa hade påverkats av det hårda sällskapsliv som han redan tidigt ägnat sig åt. Under perioder var han borta från företaget i sådan omfattning att det var till men för verksamheten.

Text i huvudsak från Wikipedia.

Advertisements

4 Responses to Dan-Axel Broström

  1. […] Hus byggt 1916 på Viktor Rydbergsgatan 16 för konsul Fredrik Forsberg och hans fru Ella. Ritades av arkitekterna Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Svensson. Blev senare Dan-Axel Broströms bostad. […]

  2. […] Broström föddes 1909 och dog 1972. Hon var en äldre syster till Dan-Axel Broström. Som ung vuxen tycks hon ha varit deprimerad då hon våren 1929 hade en sjuksköterska boende i […]

  3. […] Broström föddes 1917 och dog 1967. Hon var en yngre syster till Dan-Axel Broström.  I sitt första äktenskap gifte hon sig med Krister Kuylenstierna, en man som redan 1932 gått […]

  4. […] Thunholm, Tage Thomasson, Franz Hartmann och Gösta Liedberg. I styrelsen satt för övrigt även Dan-Axel Broström och Ernst Wehtje, vars bror Walter Wehtje satt i styrelsen för Stockholms Enskilda […]

Kommentera