Ann-Ida Broström

Ann-Ida Broström

Ann-Ida Broström

Anna Ida (Ann-Ida) Sofia Broström, född Mark den 12 december 1882 i Göteborg, död den 26 november 1965 i Göteborg, var dotter till grosshandlare August J:son Mark och Sophie Mark, född Uggla.

Hon gifte sig den 21 november 1906 i Hagakyrkan i Göteborg med Dan Broström och blev mor till Dan-Axel, Kerstin, Brita och Margaretha. Dan Broströms far, Axel Broström, var inte nöjd med sonens val. Han tyckte att Ann-Ida Mark ”var slösaktig, att hon arbetade för lite och ägnade för mycken tid åt nöjen, som till exempel ridning.” Han medgav dock att hon ”var uppfostrad till att bli en god och lojal hustru till en man ur de rätta kretsarna.” Tre år efter att Dan Broström och Ann-Ida Mark gift sig köpte de hörnfastigheten Södra vägen 18/Berzeligatan 12.

Ann-Ida Broström var under sitt långa liv med om massor av fartygsdop. Det första redan 1920 i engelska Sunderland – det sista i september 1963 på Eriksbergs varv.

1921 flyttade paret Broström och deras fyra barn in i det pampiga palats på Skyttegatan 1 som fem år tidigare byggts för skeppsredaren Herbert Metcalfe. Villan, som ritats av arkitekterna Arvid Bjerke och R O Swensson, är den största och förnämsta i hela Lorensbergs villastad. Anna Ida testamenterade huset till Sveriges Redareförening, men sedan 1987 ägs det av The Royal Bachelors Club.

Efter makens död 1925 ägnade hon sig åt donationer, bland annat en tomt vid Lennart Torstenssonsgatan i Göteborg samt en miljon kronor – via Broströmskoncernen – för uppförandet av ett studenthem uppkallat efter maken. Hon skänkte även pengar för framtagandet av en logotyp och ett ordförandesmycke till Medicinska Föreningen i Göteborg. På sin 40-årsdag den 12 september 1931 fick Göteborgs högskola mottaga 50 000 kronor av Ann-Ida Broström för inrättandet av en etnografisk professur. För att hugfästa åttioårsdagen av sin framlidne make, Dan Broström, donerade hon den 1 februari 1950 en tomt och en större penningsumma till ett hem för studerande ungdom i Göteborg.

I samband med att Sveriges Redareförening firade sitt 50-årsjubileum, donerade Ann-Ida Broström den 24 november 1956 sin villa på Skyttegatan 1 i Lorensbergs villastad till föreningen. Byggnaden anses vara den största och förnämsta i området, och hit flyttade familjen 1921. Enligt hennes önskan skulle villan bli ett ”Sjöfartens Hus”. Donationen innehöll förbehållet att hon skulle få disponera huset under sin återstående tid. Sedan 1969 har The Royal Bachelor’s Club sitt säte i huset.

År 1934 uppgick hennes beskattningsbara förmögenhet till 9,95 miljoner kronor.

4 svar på ”Ann-Ida Broström”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.