Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ahrenbergs

Del 23 av 25 i serien Rederier

Ahrenberg Lundqvist1826 utträdde Theodor Ahrenberg ur den 1826 bildade handelsfirman A.T. Ahrenberg & Co. Han övertog den rederirörelse som handelsfirman tidigare haft. Vid denna tid handlade det om ett tiotal segelfartyg. Med tiden ersattes segelfartygen med ångfartyg för vilka särskilda bolag bildades. År 1900 bestod flottan av 18 ångfartyg och 9 segelfartyg. Mågen Werner Lundqvist (1868-1943) blev 1888 delägare i firman och 1898 blev istället sonen Ossian Ahrenberg (1877-1945) delägare.  Från 1908 var Ossian Ahrenberg ensam innehavare av rederifirman Th. Ahrenberg.

Nornan

Nornan

Bland de bolag som bildades av Ahrenberg för olika fartyg fanns det 1878 grundade Ångfartygs AB Nornan, senare Rederi AB Nornan, Gylfe (grundat 1883), AB Maritime (1883), Rederi AB Sölve (1884), Stella (1885), Rederi AB Godhem (1888) och Aina 
(1889).   Nornan köptes 1924 av Hallands Ångbåts AB och fusionerades 1928 med moderbolaget till AB Halland & Nornan.

Werner Lundqvist startade ett eget rederi år 1898. Det första var  bolaget Commerce, år 1905 övertog han Nordiska Rederi AB (upphörde 1919), år 1908 bolaget Stella och 1910 bolaget Ångfartygs AB Labora.

Trafiken för de nämnda företagen tycks ha bedrivits gemensamt och kanske också med samma skorsten och flagga med märket AL (står eventuellt för Ahrenberg och Lundqvist).

SS Skulda

SS Skulda

Serienavigation<< ConcordiaRobergs rederier >>
Advertisements

6 Responses to Ahrenbergs

  1. […] 1896 och 1897. År 1908 blev han ensam innehavare av den av fadern 1872 etablerade rederifirman Th. Ahrenberg i Göteborg. Vidare var han styrelseledamot i Sveriges Ångfartygs Assurans förening […]

  2. […] Theodor, delägare. Den sistnämnde drog sig emellertid redan 1874 tillbaka för att uteslutande ägna sig åt skeppsrederi. Dessa män äro nu ur tiden: Anders dog 1877, Olof 1897 och Theodor […]

  3. […] som Aftonbladet påstår var han inte. Han var arvtagare till en förmögenhet skapad genom ett handels- och rederiimperium i Göteborg. Skatt vill han inte heller betala och förde ut stora pengar till Schweiz. Enligt SVT-programmet […]

Kommentera