Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

6 Responses to Theodor Ahrenberg

  1. […] Han var son till järnhandlaren C.G. Lundqvist och Adelaide Brattberg, och var sedan 1900 gift med Anna Ahrenberg, dotter till Theodor Ahrenberg. […]

  2. […] av skeppsredaren Werner Lundqvist (1868-1943). 1903 hade han och hans hustru Anna (dotter till Theodor Ahrenberg) flyttat in i huset Villa Soltorpet, som ligger i Bö, Göteborg. Skisserna till huset utfördes i […]

  3. […] af denna rederiaffär, Theodor Ahrenberg, började redan tidigt, på 1850-talet, att utreda mindre segelfartyg och fortsatte med denna […]

  4. […] utträdde Theodor Ahrenberg ur den 1826 bildade handelsfirman A.T. Ahrenberg & Co. Han övertog den rederirörelse som […]

Kommentera