Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to Kommerserådet James Dickson

  1. […] Kommerserådet James Dickson […]

  2. […] ingick fram till början eller mitten av 1800-talet i Underås gods. Därefter avskiljt och ägt av James Dickson d.ä. för att senare övertas av dennes son James Jamesson Dickson. Det var han som lät uppföra den […]

  3. […] n:r 5, där han 1814 uppförde det stenhus, som sedermera ägdes av Bagges måg kommerserådet James Dickson och helt nyss omdanats av grossh. […]

Kommentera