Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Lazarus om Robert (Jamesson) Dickson

  1. […] Stiftelsen tillkom år 1916 genom donation av fru Emily Dickson (1842—1920), född Quensel. Hon var gift med Robert (Jamesson) Dickson (1819-1903) […]

Kommentera