Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

6 Responses to Oscar Dickson

  1. […] Fonden hade ett nära samarbete med Göteborgs Arbetarebostads AB som grundats av Oscar Ekman och Oscar Dickson. Totalt uppförde fonden 14 hus, varav 10 i […]

  2. […] som bildades på initiativ av Oscar Ekman och Oscar Dickson år 1867. Redan innan bolaget var färdigbildat inköpte de två herrarna tillsammans med August […]

  3. […] hölls den 24 oktober 1863, hvarvid till ledamöter i interimstyrelsen utsågos herrar C. F. Waern, O. Dickson, Oscar Ekman, Olof Wijk och J. W. Wilson i Göteborg, A. O. Wallenberg och generalmajor D. G. Bildt […]

Kommentera