Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

11 Responses to Varvet Kusten

 1. […] Varvet Kusten […]

 2. […] med ångbåtarna”. Carl Kjellberg hade tillsammans med brodern tidigt, engagerat sig i Varvet Kusten, som faderns farbror Jonas Kjellberg (1752-1832) år 1784 varit med om att grunda, vilket 1865 […]

 3. […] bar namnet Klippans Varv startade år 1900, låg vid sidan av Carnegieska bruket, mellan detta och Varvet Kusten, och skulle från början bygga och reparera kappseglingsyachter och andra mindre båtar. Redan […]

 4. […] känd byggare och konstruktör av mindre träbåtar. Han ska senare ha varit verksam vid Varvet Kusten i Majorna och arbetade därefter på Fiskebäcks Båtvarv […]

 5. […] hade sitt säte där. De tre stora träbåtsvarven i Göteborg, Gamla varvet, Varvet Viken och Varvet Kusten tog istället hand om allt underhåll av Ostindiska Kompaniets fartyg. Vid Varvet Viken och Gamla […]

 6. […] delägare, J.A. & C.F. Kjellberg & Co. Denna firma övertog Majnabbe, andelen i Varvet Kusten och trävaruaffärerna från den äldre firman Jonas Kjellberg & Co som vid denna tid drevs av […]

 7. […] anställd som skeppsbyggmästare vid Varvet Kusten i Göteborg 1849—51. Detta varv hade egen ångsåg och disponent var W. […]

 8. […] (1784-1828). Han övertog faderns skeppsfourneringsfirma och egendomar i Majorna, var delägare i Kustens Varv och bedrev en stor rederiverksamhet.  Firman hade sin verksamhet och kontor i den så kallade […]

 9. […] efter starten köpte rederiet Varvet Kusten AB som bildats 1865. Ägare av Varvet Kusten AB vid denna tid var C.O. Kjellberg (20%), Alexander […]

 10. […] Röda Sten, Klippan, Majviken och Majnabbe byggdes sillsalterier och trankokerier.  Ett nytt varv, Kustens Varv, anlades i Majviken, den vik som låg där parkeringsplatserna för Stenas Tysklandsterminal ligger […]

 11. […] Kustens varv Bark & Warburg […]

Kommentera