Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

6 Responses to Varvet Kusten

  1. […] Varvet Kusten […]

  2. […] med ångbåtarna”. Carl Kjellberg hade tillsammans med brodern tidigt, engagerat sig i Varvet Kusten, som faderns farbror Jonas Kjellberg (1752-1832) år 1784 varit med om att grunda, vilket 1865 […]

  3. […] bar namnet Klippans Varv startade år 1900, låg vid sidan av Carnegieska bruket, mellan detta och Varvet Kusten, och skulle från början bygga och reparera kappseglingsyachter och andra mindre båtar. Redan […]

  4. […] känd byggare och konstruktör av mindre träbåtar. Han ska senare ha varit verksam vid Varvet Kusten i Majorna och arbetade därefter på Fiskebäcks Båtvarv […]

  5. […] hade sitt säte där. De tre stora träbåtsvarven i Göteborg, Gamla varvet, Varvet Viken och Varvet Kusten tog istället hand om allt underhåll av Ostindiska Kompaniets fartyg. Vid Varvet Viken och Gamla […]

  6. […] delägare, J.A. & C.F. Kjellberg & Co. Denna firma övertog Majnabbe, andelen i Varvet Kusten och trävaruaffärerna från den äldre firman Jonas Kjellberg & Co som vid denna tid drevs av […]

Kommentera