Gibson – Jonsered

William Gibson (1783-1857) startade 1825 tillsammans med Alexander Keiller (1804-1874) firman Gibson & Keiller som från 1826 drev ett lin- och hampspinneri i Göteborg. Företaget flyttade år 1832 till Jonsered och blev så småningom Jonsereds fabriker. Alexander Keiller lämnade dock firman 1839 och därefter drevs den vidare av William Gibson. Både William Gibson och Alexander Keiller gifte sig med systrar till Olof Wijk d.ä.

1848 inträdde William Gibsons söner, William Gibson (II) (1816-1865) och Charles Gibson (1818-1862) i firman och 1857 dog William Gibson (I) varvid firman drevs vidare av änkan och sönerna under namnet William Gibsons Söner. Firman hade redan från början verksamhet inom såväl textilområdet som inom metallindustrin. Den senare mekaniska verksamheten spelade dock en underordnad roll under lång tid. Från 1865 leddes företaget av James Alexander Gibson (1832-1902) och David Gibson (1834-1878), yngre söner till William Gibson (I). 1872 ombildades familjefirman till aktiebolag, Jonsereds Fabrikers AB. William Gibson (II) var också verksam i firma Leopold Gibson & Co åren 1850-54 liksom aktiv i andra företags verksamhet och i den lokala politiken i Göteborg.

James Alexander Gibson var gift med Martina Barclay, dotter till John Barclay och Martina Lamberg, från två andra rika Göteborgsfamiljer, och de ägde Gunnebo slott utanför Göteborg under åren 1854-1870.
Brodern David Gibson var gift med Ida Charlotta Heckscher.

William Gibson

William Gibson (1783-1857)

1878 togs ledningen i familjeföretaget över av James Alexander och William Gibson (III) (1848-1917). Från 1870-talet och framåt blev verkstadsdelen av verksamheten allt mer betydande. När James Alexander lämnade företaget 1881 inträdde hans son John James (Jimmy) Gibson (1858-1932) i detsamma. Han blev från 1917 disponent och VD i företaget efter William Gibson (III) och var detta intill 1926 med William Gibson (IV) (1873-1954) som chef för textilavdelningen. 1927 blev den senare styrelseordförande i familjeföretaget.

John James Gibson var gift med Elisabeth (Lizzie) Waern och de var goda vänner med Ellen Key. Kusinen, företagaren och politikern William Gibson (III) var gift med Ingeborg Kjellberg, hans syster Elisabeth (Eliza) Gibson (1853-1934) med Carl-August Kjellberg, bror till Ingeborg. John James Gibson var även svenska riksdagspolitiker. En syster till William Gibson (IV), Margret Isabel Gibson, var gift med George Dickson (1862-1933).

1975 såldes familjeföretaget till Investment AB Asken, som dock redan tidigare skaffat sig en större aktiepost och 1978 såldes verksamheten vidare till Electrolux. Samma år avgick också den siste ur familjen, Gunnar Gibson, från bolagets styrelse. Nu fanns sedan ett tag inte någon textilverksamhet vid företaget. All tillverkning i Jonsered lades successivt ner och från 1990-talet finns ingenting kvar, utan numera tillverkas produkter med namnet Jonsered som varumärke i helt andra industriföretag, Husqvarna, Jonsered – Electrolux, Jonsereds Miljösystem AB, Loglift Jonsered Cranes Oy Ab och på helt andra orter som exempelvis Huskvarna.

Läs mer: Jonsereds Herrgård1, SVD, Västsverige.com, Jonsereds Herrgård2, GP, Jonsered,

Andra källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963