Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Gustaf Melin

Gustaf Melin (1806-1878) var son till skeppskapten Gustaf Melin (1774-1828) och Magdalena Catharina Holm (1784-1828). Han övertog faderns skeppsfourneringsfirma och egendomar i Majorna, var delägare i Kustens Varv och bedrev en stor rederiverksamhet.  Firman hade sin verksamhet och kontor i den så kallade Bäckska gården (Bäckska huset) där de båda Gustaf Melin också bodde.

På 1850-talet ägde han skeppet Amazon samt briggarna Rapid, Cleopatra, Julie, Diadem, Brilliant, Gustaf Melin och Dona Teresa som alla ska ha varit byggda vid Kustens Varv. Kring 1850 blev också Charles O. Bäck delägare i firman.

I slutet av sitt liv flyttade Gustaf Melin till Färjenäs på Hisingen.

Advertisements

One Response to Gustaf Melin

  1. […] < Föregående post | Nästa post > […]

Kommentera