Gustaf Melin

Gustaf Melin (1806-1878) var son till skeppskapten Gustaf Melin (1774-1828) och Magdalena Catharina Holm (1784-1828). Han övertog faderns skeppsfourneringsfirma och egendomar i Majorna, var delägare i Kustens Varv och bedrev en stor rederiverksamhet.  Firman hade sin verksamhet och kontor i den så kallade Bäckska gården (Bäckska huset) där de båda Gustaf Melin också bodde.

På 1850-talet ägde han bl.a. skeppet Amazon samt briggarna Rapid, Cleopatra, Julie, Diadem, Brilliant, Gustaf Melin och Dona Teresa som de flesta ska ha varit byggda vid Kustens Varv. Kring 1850 blev också Charles O. Bäck delägare i firman.

I slutet av sitt liv flyttade Gustaf Melin till Färjenäs på Hisingen.

Briggen Adolph

Briggen Adolph i orkanen vid Arecibo den 18 August 1851. Målning av B. H. Hansen.

Segelfartyg för vilka han var huvudredare

 • Adolph, brigg på 134 läster. Troligen inskaffad 1844. Förliste 1851 utanför Arecibo på Puerto Rico med Benjamin Olsson som kapten. Befälhavare J.P. Wickström (Wikström), E.P. Wickström (Wikström) och Benjamin Olsson
 • Agnes, skonert på 80 läster. Sannolikt inskaffad 1844 och såld 1847. Befälhavare E.P. Wickström.
 • Alert, skonert på 85 läster. Troligen inskaffad 1840 och sannolikt avyttrad 1855. Befälhavare E. Hansson, C.H. Schale, J.E. Lundberg och S. Andersson.
 • Alert, brigg på 164 läster. Byggd 1843. Reparerad 1862. Troligen inskaffad 1857 och avyttrad 1864 eller 1865. Befälhavare J.E. Lundberg.
 • Amazon, skepp på 200 läster. Byggt på Kustens varv 1855. Såld till A. Cullberg i Onsala i början av 1870-talet, senast 1873. Befälhavare A. Dannberg, Z.P. Dannberg och P.W. Bredelius.
 • Andromeda, skepp på 300 läster. Byggt 1860 i Göteborg, sannolikt på Kustens Varv. Sålt till O.N. Liljegren, troligen år 1878. Befälhavare Z. Dannberg och D.L. Lundberg.
 • Brilliant, brigg på 107 läster. Troligen byggd på Kustens varv 1850. Övertagen av Lundberg & Bäck (ägt av C.O Lundberg och Charles O. Bäck) 1857 eller 1858. Befälhavare J.P. Wickström och C.M. Dannberg.
 • Cleopatra, brigg på 156 läster. Byggd 1852 på Gamla Varvet. Reparerad 1858. Såld till M. Österberg i Mollösund i början av 1870-talet dock senast 1873. Befälhavare Z. Dannberg, C.M. Dannberg, A.L. Lundberg och A.O. Andersson.
 • Cybele, skepp på 66,5 nyläster. Byggd 1852 i Montrose. Reparerad 1866 och därefter inköpt av G. Melin. Såld till V. Berns i början av 1870-talet, senast 1873. Befälhavare A.L. Lundberg.
 • Diadem, brigg på 130 läster. Byggd 1849 på Gamla Varvet i Göteborg. Reparerad 1861. Såld till O.M. Johansson i Grebbestad tidigaste 1874 och senast 1877. Befälhavare E. Hansson, A.E. Hansson, H.E.A. Allerding och J. Paterson.
 • Dom Affonso, brigg på 104 läster, troligen byggd på Kustens Varv 1847 eller 1848. Ej längre i Gustaf Melins ägo 1856. Befälhavare A. Dannberg.
 • Dona Theresa, brigg på 101 läster. Byggd på Kustens varv 1847 eller 1848. Ej längre ägd av Gustaf Melin år 1860. Befälhavare E. Hansson, Z. Dannberg och J.F. Bernsten.
 • Elisabeth, skepp på 235 läster (431 ton).  Byggt 1852 på Svartviks Varv. Övertaget från Jam. Dickson & Co kring mitten av 1860-talet. Sålt till J.M. Möller 1878 eller 1879. Befälhavare C.F. Tryselius och  C.M. Dannberg.
 • Gelivare, brigg på 101 läster. I G. Melins ägo 1842, kanske också 1851 och 1853. Befälhavare A.L. Lundberg.
 • Gustaf Melin, brigg på 107 läster. Byggd på Kustens Varv 1847 eller 1848. Ej längre ägd 1864. Befälhavare C.H. Schale, J.E. Lundberg och A.L. Lundberg.
 • Harmonie, brigg på 85 läster. Ägd 1845-46. Såld till C. Arvidsson 1847 eller 1848. Befälhavare C.H. Schale och B. Stjernberg.
 • Heidi, skepp på 265 läster (434 ton). Byggt 1864 på Gamla Varvet i Göteborg. Övertaget av G. Kennedy 1878. Befälhavare A. Dannberg.
Modell av barken Heidi

Modell av barken Heidi. Modellen byggd i skala 1:50 av K V Kristiansson, Kivik år 1974. Österlens Museum.

 • Iduna, skepp på 340 läster. Byggt 1862 på Gamla Varvet.  Ej längre ägt 1866. Befälhavare J.F. Sandberg.
 • Julie, brigg på 153 läster. Byggd på Kustens Varv, troligen 1851 eller 1852. Ej längre ägt 1858. Befälhavare J.F. Björck.
 • Louis De Geer, skepp på 352 läster eller 711 ton. Byggt på Gamla Varvet 1866. Överlåtet på G. Kennedy 1878 eller 1879. Befälhavare Z.F. Dannberg
 • Miltiades, barkskepp på 250 läster. Byggt 1846 i Thomas Town, Maine, USA. Köpt från Jam, Dickson & Co 1868. Ägt 1877 men inte 1879. Befälhavare C.F. Lidbeck (Liedbeck) och J.A. Jakobsson.
 • Orion, brigg på 99 eller 100 läster. Ägd 1837 och 1839. Befälhavare A.G. Fock.
 • Rapid brigg på 137 eller 138 läster. Troligen byggd på Kustens Varv 1840 eller 1841. Såld 1848 eller 1849. Befälhavare A.G. Fock och Z. Dannberg.
 • Rapid, brigg på 133 läster. Troligen köpt 1861 eller 1862 från A. Oterdahl. Eventuellt är det samma fartyg som ovanstående Rapid som då ägts av A. Oterdahl ungefär mellan 1849 och 1861. Såld eller upphuggen 1863.
 • Wilhelm, brigg på 86 läster. Ägd 1837, avyttrad 1841 eller 1842. Befälhavare F. Wendell och J.P. Wickström.

Källa: Sveriges skeppslista 1837-1885