Benjamin Olsson

Benjamin Olsson, kapten, föddes 1817 i Bro socken utanför Lysekil. Dog i Majorna 1886. Gifte sig 1847 med Josefin Elisabeth Edel (1824-1883). Tillsammans fick de sju barn men bara tre överlevde till vuxen ålder, skeppsredaren John E Olson (1849-1937), hovrättsnotarie Robert Emanuel Olsson (1862-1922) och konstnären Carl Waldemar Olsson (1864-1940). Han köpte 1857 en fastighet på Allmänna vägen i Majorna som än idag kallas för den Olssonska gården.

Hans första tjänstgöring till sjöss var ombord på fartyget Anna Charlotta 1838 som kock och senare jungman. Redan i början av sin karriär gjorde han en resa med briggen Adolph 1842 till Medelhavet, då som styrman under kapten J P Wikström. Han kom så småningom att bli befälhavare, och förde bland annat fartyget Lucie 1847-1850 åt handelshuset Ekman & Co.

1851 arbetade han som kapten på briggen Adolph som då huvudsakligen ägdes av J.A. Kjellberg & Söner. I november samma år förliste briggen, på norra sidan av Puerto Rico i närheten av staden Arecibo, i en orkan.

Fortsatte arbeta som kapten på andras båtar till 1873 då han inköpte en brigg från Luleå med namnet Paul och blev sin egen skeppare. 1879 köpte han fartyget Mentor. Han ägde ytterligare ett antal fartyg. Vid hans död övertogs skeppen av sonen John E Olson.

Briggen Paul

Briggen Paul. Målning av J.Jansson.

Segelfartyg för vilka han var huvudredare

  • Dristig, skepp på 436 ton. Byggt i Arkhangelsk 1864. Reparerat 1876. Troligen inköpt 1876. Såld till A.B. Elfversson, troligen 1878. Befälhavare A. Höglund.
  • Frida Charlotta, galeas på 84 ton. Ägd 1883 och kanske också året innan också. Befälhavare Benjamin Olsson själv.
  • Hindiborg, skepp på 718 ton. Byggt 1866 i Waldsbro som Elodin A. Kennedy. Reparerat 1876.  Troligen inköpt 1876 och sålt 1880. Befälhavare O.A. Johansson.
  • Hindoo, brigg på 95 läster (212 ton). Byggd 1840 i Norrköping för Kantzow & Biel i Stockholm. Inköpt från E. Rundberg, troligen 1861. Övertagen av A. Svensson (troligen Alfred Svensson), troligen 1875. Befälhavare B. Magnusson och H. Kronhamn.
  • Hindostan, skepp på 718 ton, Byggt 1862 i Nordamerika. Reparerat 1877. Troligen köpt 1877 och sålt året efter till E. Abrahamsson. Befälhavare A. Allerding.
  • L’Esperance, brigg på 60 nyläster. Byggd i Sundsvall 1849. reparerad 1863. Troligen inköpt 1872 och såld 1874. Befälhavare O.A. Johansson.
  • Lucie, brigg på 216 ton. Byggd 1858 i Miramichi, New Brunswick, Kanada. reparerad 1876. Troligen inköpt 1876. Troligen avyttrad 1880.
  • Mentor, skepp på 300 ton. Byggt 1876 på Slussens varv för J.S. Edström i Mollösund. Sannolikt köpt 1880 från Edström. Fortfarande ägt 1885. Befälhavare E. Persson.
  • Paul, brigg på 125 läster. Byggd i Luleå 1854 för J. Bergman Olsson i Stockholm. Reparerad 1869 och 1876. Inköpt från Carl Borlind, troligen 1876. Befälhavare H. Kronhamn. Fortfarande ägd 1885.

Källa: Sveriges Skeppslista 1837-1885