Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Olssonska gården

Olssonska gården ligger vid Allmänna Vägen 48, Mariebergsgatan 1 och Tellgrensgatan 1 i stadsdelen Majornas 2:a rote i Göteborg. Gården är den sista bevarade av de större handels- och hantverkargårdar, som var vanliga i Majorna under 1700- och 1800-talen.

Ursprungligen hette gården Marieberg vid Mariebergsgatan – namngiven 1803. Fastighetens äldsta del består av en sillsalteribyggnad från 1700-talet, som flyttades hit och byggdes om till bostadshus 1792. I början av 1800-talet bodde församlingens klockare här. Enligt traditionen användes vinden som gudstjänstlokal under tiden Carl Johans kyrka byggdes.

År 1857 inköptes fastigheten av sjökaptenen Benjamin Olsson, som skötte sin rederirörelse härifrån och gav gården dess nuvarande namn och utseende. Bostad och kontor inreddes i huset. Sonen John E. Olson fortsatte och utvidgade verksamheten och blev vår siste store redare med segelfartyg.

Bostadshuset i två våningar mot Allmänna Vägen, byggt före 1790, förhöjdes 1868 och förlängdes dessutom med en tvåvåningsdel vid Tellgrensgatan. Det sammanbyggdes då med ett äldre envåningshus mot Mariebergsgatan. Samtidigt tillkom troligen de båda trapphusen mot gården och det med vedbodlängan sammanhängande avträdet med två avdelningar – den ena för herrskapet och den andra för tjänstefolket.

Vid en ombyggnad 1983–84 ersattes den svårt förfallna vedbodlängan av en ny ekonomibyggnad med i princip samma utseende, men avträdet (dasset) är bevarat. Byggnadens exteriör, som i stort sett är oförändrad sedan 1870-talet, har ljust gulmålad lockpanel och gråfärgad putsad stensockel. Taken är täckta med tegel utom trapphusen, som har plåttak. I flera bostadslägenheter finns välbevarad fast inredning.

Olssonska gården

Olssonska gården. Foto: Richard Dahlén. Licens: CC BY-SA 3.0

Texten i huvudsak från Wikipedia.

Advertisements

3 Responses to Olssonska gården

  1. […] Benjamin Olsson, kapten, föddes 1817 i Bro socken utanför Lysekil. Dog i Majorna 1886. Gifte sig 1847 med Josefin Elisabeth Edel (1824-1883). Tillsammans fick de sju barn men bara tre överlevde till vuxen ålder, skeppsredaren John E Olson (1849-1937), hovrättsnotarie Robert Emanuel Olson (1862-1922) och konstnären Carl Waldemar Olson (1864-1940). Han köpte 1857 en fastighet på Allmänna vägen i Majorna som än idag kallas för den Olssonska gården. […]

  2. […] hemhörighet på Orust köptes. Firman hade sitt kontor i samma hus som Olson också bodde i, Den Olssonska gården i […]

  3. […] gården är en av få överlevande köpmansgårdar i Majorna. Den enda som helt finns kvar är Olssonska gården medan endast huvudbyggnaden av sten finns kvar av Åhmanssonska […]

Kommentera