Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

3 Responses to Släkten Melin

  1. […] Richard Melin, som var son till grosshandlaren Johan Richard Melin och hans fru Mathilda Kristina Melin, föddes 20/ 1834 i Göteborg ocgh dog 21/5 1925 i Stockholm. […]

  2. […] Melin (1806-1878) var son till skeppskapten Gustaf Melin (1774-1828) och Magdalena Catharina Holm (1784-1828). Han övertog faderns skeppsfourneringsfirma […]

  3. […] herrar: Ivar Waern, ordförande, Ad. Peyron, vice ordf., grefve A. A. G. von Rosen, C. Setterwall, O. Melin, A. Andréen, W:m Gibson, George Barclay, A. E. Seaton, Jonas C:son Kjellberg, baron A. L. E. […]

Kommentera