Herman Turitz

Herman Gustaf Turitz, H.G. Turitz, född 25 maj 1884 i Sköns socken, Medelpad, var en svensk grosshandlare. Bedrev affärsstudier i bland annat USA där han också gjorde praktik. År 1909 startade han en detaljhandel i Göteborg, American Bazar. Året senare ombildades det till ett aktiebolag. 1913 Läs mer …

AB Turitz & Co – EPA och Grand

H.G. Turitz (1884-1957) som kommit till Göteborg från Norrland, och bildade tillsammans med grosshandlare Henning Schlasberg i Landskrona, ett varuhusföretag i Göteborg under namnet American Bazar. Aktiekapitalet sattes till 6 000 kronor, fördelat på 60 aktier, av vilka de ägde hälften var. Ledare för firman Läs mer …