Herman Turitz

Herman Gustaf Turitz, H.G. Turitz, född 25 maj 1884 i Sköns socken, Medelpad, var en svensk grosshandlare. Bedrev affärsstudier i bland annat USA där han också gjorde praktik. År 1909 startade han en detaljhandel i Göteborg, American Bazar. Året senare ombildades det till ett aktiebolag. 1913 Läs mer …