AB Turitz & Co – EPA och Grand

H.G. Turitz (1884-1957) som kommit till Göteborg från Norrland, och bildade tillsammans med grosshandlare Henning Schlasberg i Landskrona, ett varuhusföretag i Göteborg under namnet American Bazar. Aktiekapitalet sattes till 6 000 kronor, fördelat på 60 aktier, av vilka de ägde hälften var. Ledare för firman blev den då 25-årige Turitz. Den 14 december 1909 öppnade American Bazar sina portar på fastigheten Kungsgatan 23 i Göteborg.

År 1913 startades även en filial, AB Varuhuset Skandia, på Östra Hamngatan i Bräutigams nuvarande hus vid hörnet av Kungsgatan och Östra Hamngatan i Göteborg, vilken konkurrerade hårt med den av Åkerlund och Pauli ägda Grand Bazar på Kungsgatan 49, den största av konkurrenterna. Resultatet blev att Grand Bazar köptes i slutet av 1913, medan Skandia avvecklades. Bolaget expanderade kraftigt, och partiaffären skildes från detaljaffären den 1 april 1917 och blev upphov till AB Turitz & Co med att aktiekapital på 1,2 miljoner som ägdes till lika delar av Turitz och Schlasberg. H.G. Turitz bildade också Fastighets AB Merkurius som 1916 förvärvade de fastighert i vilka American Bazar och Grand Bazar bedrev sin verksamhet.

AB Turitz & Co omvandlades, genom köp av American Bazar, Grand Bazar och Merkurius år 1919 samt genom grundandet av Enhetspris AB EPA år 1930, till moderbolag för en stor detaljhandelskoncern. Joseph Sachs som var största ägare i AB Nordiska Kompaniet var tillsamman med H.G. Turitz den som deltog i grundandet av EPA. Resterande delar ägdes av H.G. Turitz, Henning och Herman Schlasberg. 1932 sålde Schlasberg sina aktier i AB Turitz & Co. Nordiska Kompaniet och Wallenbergföretagen ägde efter nyemission, samma år som Schlasberg sålde, närmare  50% av aktierna i AB Turitz & Co. H.G. Turitz som varit verkställande direktör sedan 1909 tvingades på grund av meningsskiljaktigheter med delägaren NK avgå 1940/41. Josef Anér (1889-1984) blev företagets VD. Därefter kontrollerades AB Turitz i praktiken av familjerna Sachs och Wallenberg som var de stora ägarna i AB Nordiska Kompaniet.

Lanseringen Av EPA var dock inte okontroversiell och de låga priserna väckte protester från lokala handlare. Då både Sachs och Turitz var judar kom kampanjen att uppvisa antisemitiska inslag. 1934 tillsattes en statlig utredning för att undersöka om marknaden för lågprisföretag skulle regleras för att skydda övrig handel, men någon lagstiftning blev det inte och varuhuskedjan kunde fortsätta att växa runt om i Sverige.

Turitz huvudkontor

Turitz huvudkontor i Gamlestaden Göteborg. Gamlestadsvägen 3. Färdigbyggt 1941.

Åren 1941-1971 ingick varuhuskedjan Grand Bazar (senare Varuhuset Grand i Göteborg AB),som systerbolag, till EPA inom koncernen Turitz & Co. Ett annat dotterbolag i Turitz-koncernen var under lång tid klädkedjan E. Turman emd butiker i en rad städer. 1953 hade AB Turitz & Co 3 900 anställda.

Styrelsemedlemmar i AB Turitz & Co år 1969 var Ragnar Sachs (ordf), Hans Munck af Rosenschöld, Stig H:son Ericson, Erik Söderberg, Magnus von Essen, Eric Brodén, Dan-Axel Broström och VD Bengt Rydman. Styrelsen i AB Nordiska Kompaniet samma år bestod delvis av samma personer, Ragnar Sachs (ordf), Erik Söderberg (VD), Bengt Rydman samt dessutom Kurt-Allan Belfrage, Carl De Geer och Claes Turitz. 1968 hade Turitz-koncernen 12 000 anställda.

1971 blev AB Turitz & Co ett dotterbolag inom AB Nordiska Kompaniet. Familjen Wallenberg var nu den totalt dominerande ägaren i bolaget, familjerna Sachs och Turitz (främst via H.G. Turitz stiftelse) innehade endast mindre andelar. Det gjorde även familjen Söderberg.

På 1960-talet öppnades EPA Stormarknad på flera orter i Sverige. År 1978 gick EPA ihop med Tempovaruhusen inom dåvarande NK-Åhléns, varvid namnet ändrades till Tempo. Vid tidpunkten för samgåendet mellan EPA och Tempo hade EPA ett 100-tal varuhus med 12 000 anställda och en försäljning på 3 miljarder kronor. År 1985 omvandlades alla Tempo-varuhus till Åhléns-varuhus eller avvecklades.

Källor utöver Internetsajter:

  • Aktieägarens Uppslagsbok, 1969
  • Gunnar Wetterberg, Wallenbergs, 2013
  • Birgitta & Olof Forsberg, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
  • Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

2 svar på ”AB Turitz & Co – EPA och Grand”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.