AB Turitz & Co – EPA och Grand

H.G. Turitz (1884-1957) som kommit till Göteborg från Norrland, och bildade tillsammans med grosshandlare Henning Schlasberg i Landskrona, ett varuhusföretag i Göteborg under namnet American Bazar. Aktiekapitalet sattes till 6 000 kronor, fördelat på 60 aktier, av vilka de ägde hälften var. Ledare för firman Läs mer …

Turitz och Meeths – varuhusen

Herman Gustaf Turitz (1884-1957) var en pionjär inom den svenska varuhushandeln som år 1909 startade American Bazar i Göteborg. 1913 köpte han konkurrenten Grand Bazar och 1918 bildade han grossistföretaget AB Turitz & Co tillsammans med Henning Schlasberg i Landskrona. Efter att ha tagit upp Läs mer …