Bark & Warburg

August Bark började som ung att arbeta som lärling hos sin far, som drev ett mindre snickeri, varefter han praktiserade hos olika mästare för att lära yrket från grunden. Han studerade därefter vid Göteborgs Kjellbergska hantverksskola och en tid på Chalmerska skolan samt Stockholms slöjdskola, Läs mer …

Svenska industrins män: August Bark

Man kunde föreställa sig, att i vårt land med dess vidsträckta skogar helt tidigt en synnerligt kraftig träförädlingsindustri skulle utbilda sig. Men, såsom bekant, har detta långt ifrån varit fallet. Visserligen dröjde det icke länge, innan yxan hittade väg till skogen, men detta skedde länge Läs mer …

Fredberg om Bark & Warburg

På Diamantslampans område, alldeles intill Betzensgatan, finnes huvudingången till Bark & Warburgs stora industriella verk. Majvikens område ligger nedanför och hit flyttade (…) stadens äldsta mekaniska träförädlingsverk, det Bark & Warburgska, sedan det år 1887 för 725,000 kronor sålt sitt gamla fabriksområde vid Första Långgatan Läs mer …

Majviken

Näst intill Majnabbe ligger en lastageplats med namnet Majviken. Den omtalas också i handlingar från 1700-talet och från en kungörelse om egendomens försäljning av 1767 har jag antecknat, att en superkargör Anders Gadd då ägde den. I nämnda kungörelse beskrives Majviken sålunda: “En wacker Manhusbygnad, Läs mer …