Bark & Warburg

August Bark började som ung att arbeta som lärling hos sin far, som drev ett mindre snickeri, varefter han praktiserade hos olika mästare för att lära yrket från grunden. Han studerade därefter vid Göteborgs Kjellbergska hantverksskola och en tid på Chalmerska skolan samt Stockholms slöjdskola, Läs mer …

Hagakyrkan

År 1668 utlovades, att gudstjänst skulle hållas varje söndag inom förstaden Hagas område under förutsättning att invånarna anställde en kaplan och stod för gudstjänstlokal. En sådan hittades vid långt utanför själva förstaden, nämligen på Gamla Varvet vid nuvarande Stigbergstorget, där Hagas första gudstjänster hölls. 1670 Läs mer …

Svenska industrins män: August Bark

Man kunde föreställa sig, att i vårt land med dess vidsträckta skogar helt tidigt en synnerligt kraftig träförädlingsindustri skulle utbilda sig. Men, såsom bekant, har detta långt ifrån varit fallet. Visserligen dröjde det icke länge, innan yxan hittade väg till skogen, men detta skedde länge Läs mer …

Fredberg om Bark & Warburg

På Diamantslampans område, alldeles intill Betzensgatan, finnes huvudingången till Bark & Warburgs stora industriella verk. Majvikens område ligger nedanför och hit flyttade (…) stadens äldsta mekaniska träförädlingsverk, det Bark & Warburgska, sedan det år 1887 för 725,000 kronor sålt sitt gamla fabriksområde vid Första Långgatan Läs mer …