Trävaru AB Dalarne

Trävaru AB Dalarne bildades 1892 av A. Braathen (1852-1905) i Karlstad, G.P. Braathen i Sundsvall och  A.B. Cöster i Uddevalla. Grosshandlare Emil Fischer från Göteborg kom senare med i styrelsen som då också bestod av A. Cöster och A. Braathen.

Bolaget skapades som en följd av öppnandet av Mora-Vänerns Järnväg år 1891. Järnvägen hade väl sannolikt delvis samma intressenter men också intressenterna bakom sågverksindustrin Säfveåns AB hade intresse i järnvägen. Ångsågar anlades i Vansbro och Mora.

För utskeppning och omlastning av det sågade virket anlade företaget en utlastningsplats vid Dalanäs på Hisingen i Göteborg (låg troligen vid Färjestaden/Färjenäs).  A. Braathen flyttade år 1893 till Göteborg.

Företaget inköpte stora skogar, totalt 135 000 tunnland,  kring Ludvika och Grangärde samt i norska Trysil. Vid sekelskiftet köptes också Ludvika ångsåg och Eldforsens träsliperi i Västerdalälven en bit söder om Vansbro. Träsliperiet hade anlagts år 1894 av AB Mölnbacka-Trysil men på grund av ekonomiska problem i företaget såldes en del tillgångar av vid sekelskiftet däribland Eldforsens träsliperi. 1901 övertogs Mölnbacka-Trysil av riskkapitalisten och spekulanten William Olsson.

1898 övertog bolaget en ångsåg och ett hyvleri av Tingstads Trävaru AB i Göteborg i samband med att detta bolag blev intressent i Trävaru AB Dalarne. Anläggningen i Dalanäs lades ner. Antalet anställda på anläggningen var vid köpet 150 personer vilket snart ökade till ungefär 200. Därefter höll sig antalet anställda kring 190 vid Göteborgsanläggningen medan antalet anställda vid fabrikerna i Dalarna var sammanlagt 500.

Tingstad, avlastning av virke från MVJ-pråmar.

Tingstad, avlastning av virke från MVJ-pråmar. Bild: Erling Braathen /Tekniska Museet. Public Domain

1905 dog G.A. Braathen varvid kontrollen över företaget hamnade  i göteborgska händer. Styrelsen utgjordes från detta år av Emil Fischer och Ad. Magnus med A. Edwin Ohlsson som styrelseordförande från 1906 till 1926. Disponenter vid bolagets anläggningar i Göteborg var A. Edwin Ohlsson, huvudägare i Tingstads Trävaru AB, och E.G. Eriksson. 1926 efterträddes Ohlsson av Wilhelm Henriques som ordförande.

År 1920 bestod styrelsen av A.Edwin Ohlsson (ordf.), G. Dickson, E.G. Eriksson (disponent), Wilhelm Henriques och Axel H. Ågren. Antalet anställd var totalt 900 varav 220 i Vansbro, 160 i Mora, 260 i Runn och Källviken, 90 i Eldforsen och 160 i Göteborg.

På 1920-talet fick företaget ekonomiska problem på grund av för stora lager. 1925 lades sågen i Tingstad ned. När Mora-Vänerns Järnväg höjde fraktsatserna efter att Statens Järnvägar tagit över järnvägen så såldes bolaget till Korsnäs AB år 1929.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige  1863-1962, 1963

4 svar på ”Trävaru AB Dalarne”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.