Trävaruaktiebolaget Dalarne

Före år 1890 var öfre delen af landskapet Dalarne föga känd af andra än dem, som där hade sitt hemvist eller verksamhet. Några järnvägar funnos ej och all sågverksrörelse var förlagd långt neråt vattendragen, dels i trakten af Falun och dels vid Östersjön. Timmer rörelsen Läs mer …

A Edwin Ohlsson

August Edwin Ohlsson föddes 6 maj 1866 i Göteborg och dog den 22 nov 1956 i Hemmesjö, Kronobergs län. Föräldrar: Filaren Carl Olsson och Maria Svensson. Gift den 14 nov 1899 i Örgryte med Torinna (Tora) Mariana Ferm, född 2 juli 1865 där, död 1 jan 1936 i Hemmesjö, Läs mer …

Trävaru AB Dalarne

Trävaru AB Dalarne bildades 1892 av A. Braathen (1852-1905) i Karlstad, G.P. Braathen i Sundsvall och  A.B. Cöster i Uddevalla. Grosshandlare Emil Fischer från Göteborg kom senare med i styrelsen som då också bestod av A. Cöster och A. Braathen. Bolaget skapades som en följd av Läs mer …

Majnabbe

Alldeles vid gränsen av det forna värdshuset ligger ett gammalt strandparti benämnt Majnabbe. Ramen är densamma som den varit ungefär i ett halvt sekel, men innanför, vid strandkanten, är det till oigenkännlighet förändrat. Jag minns det från forna tider som en ovanligt målerisk strandvy. Marken Läs mer …