Ramm om J.A. Kjellberg & Söner

Ett hedersrum bland 1800-talets Göteborgssläkter intages af familjen Kjellberg, hvars medlemmar nästan utan undantag hört till de ledande icke blott inom stadens kommersiella utan äfven kommunala lif. Släktens förste bekante medlem var år 1670 slottslofven å Leckö slott och skref namnet Kielbergh – ännu Jonas Kjellberg Läs mer …

Majnabbe

Alldeles vid gränsen av det forna värdshuset ligger ett gammalt strandparti benämnt Majnabbe. Ramen är densamma som den varit ungefär i ett halvt sekel, men innanför, vid strandkanten, är det till oigenkännlighet förändrat. Jag minns det från forna tider som en ovanligt målerisk strandvy. Marken Läs mer …