John West Wilson

John West Wilson, föddes den 8 oktober 1816 i Hull i England och dog 24 maj 1889 i Göteborg, var en svensk affärsman och mecenat. Han var son till grundaren av det stora engelska Wilsonrederiet i Hull, Thos. Wilsons Sons & Ltd (Wilson Line), Thomas Wilson. Hans far införde … Läs mer

William Kjellberg

William Gibson Kjellberg (1878—1950), son till August Kjellberg och gift med Adine von Geijer. Han var far till röntgenläkaren Carl Sven-Roland K (1905—66) och affärsmannen Carl Wilhelm Kjellberg (1920-??). Han utexaminerades 1899 som agronom från Alnarp och var länge lantbrukare men … Läs mer

Sillgatan och emigrationen

1840 startade redaren Thomas Wilson från i Hull med sitt företag Thos. Wilson, Sons & Co. (Wilson Line) trafik över Nordatlanten till USA och New York.  Hans son John West Wilson flyttade till Göteborg och etablerade en rörelse, J. W. Wilson, ökade affärerna snabbt och 1850 fick … Läs mer

Ångfartygs AB Thule

Startades 1870 av August Leffler med Oscar Brusewitz och Adolf Magnus i styrelsen för företaget förutom Leffler själv. Förutom dessa fyra fanns också Olof Melin och Adolf Florell bland grundarna. Aktiekapitalet var vid starten 340 000 rdr fördelat i aktier om 500 rdr.  6 aktieägare … Läs mer

Willerdingarne i Göteborg

Friedrich Willerding var född 1781 i Magdeburg, hvarest hans fader var präst, men blef sedermera pastor primarius vid Sankt Petri kyrka i Hamburg och dog vid 85 års ålder som senior bland Hamburgs prästerskap. Efter att i yngre åren ha vistats i England och Portugal, blef Friedrich W. … Läs mer