Adolf Bratt & Co

Firman Adolf Bratt & Co etablerades i april månad 1877, varvid det tillkännagavs, att dess verksamhet skulle omfatta agenturaffär och import av kol, cokes och järn. Dess grundläggare, generalkonsul Adolf Bratt, som ännu är firmans innehavare, har således  haft glädjen att över ett halvt sekel leda Läs mer …

Uddo Osvald

Uddo V Osvald, direktör, Göteborg, född i S:t Peder (Lödöse), Älvsborgs län 24/11/1898 som son till sjökapten Karl Olsson och  Hulda Börjesson. Bror till till Hugo Osvald, Ingrid Osvald, Karin Kihlman, Gösta Osvald, Gunnar Osvald och Olof Osvald. Gift 1928 med Elin Liljeberg f 1898, dotter till bagarmästare Albert Liljeberg Läs mer …

Bratt/Götha

Ångfartygs AB Götha bildades 1869 för reguljär trafik mellan Göteborg och Nederländerna/Belgien. Företaget hade i inledningen stora problem med att få ekonomin att gå ihop och bara efter några år gör man konkurs. Bland annat på grund av att två av tre fartyg förliste på  kort tid. Läs mer …

Carlson (Weijdling) – kol och rederi

August Th. Carlson (1834-1908) grundade 1861 en firma för import av kol och koks. Snart blev Gustaf Kollberg hans kompanjon i firman som fick namnet Aug. Carlson & Co. Firman var länge den största importören av stenkol med konkurrens i huvudsak från Adolf Bratt & Läs mer …