Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Personer

Karin Boye – levande amazon

Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv.Tänk bort den strikta statyn när du tänker på Karin Boye! Länge sågs hon som en närmast ovärldslig gestalt – men egentligen var hon en högst levande och jordisk person. Hon var en dotter av 1920- och 1930-talets kvinnofrigörelse: en socialist i modefrisyr, en självförsörjande kvinna i bokens samhälle. Och en allt djärvare röst för de homosexuellas sak.

I boken ”Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv” ger Johan Svedjedal en ofta överraskande bild av en författare vars uppmärksammade självmord kanske bara var ett tragiskt misstag.

Vi följer Boye från sårig barndomsidyll, via de religiösa ungdomsåren till studentåren i Uppsala, där hon etablerade sig som poet, mötte psykoanalysen och socialismen. Sedan blev Stockholm hennes bas, med litterära insatser i Clarté, den radikalmoderna Spektrum, åtskilliga kvinnotidskrifter och en lång rad böcker. Men hon bodde också tidvis i Berlin, där hon genomgick psykoanalys och upplevde nazismens hot. Här finns också den Boye som livet igenom hade svårt att välja mellan sina drömyrken som lärare och författare, liksom den kärlekssökare som gradvis vågade bejaka sina erotiska känslor för kvinnor.

I centrum finns hela tiden Boye som författare: poeten bakom ett antal klassiska dikter, prosaberättaren bakom dystopin Kallocain och samtidsromaner som Astarte och Kris, den antinazistiska och feministiska aktivisten som ville påverka sin tid genom tidningsartiklar, uppläsningar och politiskt vardagsarbete.
Den nya dagen gryr är den första stora biografin över Boye sedan Margit Abenius Drabbad av renhet (1950). Den skrevs i en annan tid. Nu kan hela historien berättas.

Läs mer: Karin BoyeEduard Boye

Advertisements

Emil Eggers

Emil Eggers föddes 1850 i Bonn och dog 1921 i Göteborg. Han började tidigat arbeta på hotell och lärde sig branschen från grunden. Först arbetade han på Hôtel de l’Europe i Bremen, därefter på ett hotell i Bryssel, varefter han for till Paris. i Paris ska han år 1875 ha kommit i kontakt med göteborgaren Lars Peter Haglund junior, som lockade honom till Göteborg för att bli förste kypare på Grand Hotel Haglund.

Eggers gick därefter till att bli portier på Hotel Neptun vid Magasinsgatan, tidigare Hotel Christiania. Ägare av Hotel Christiania fram till 1876 var L.E. Lundberg men sistnämnda år flyttades detta hotell till Drottningtorget varefter Matilda Möller startade Hotel Neptun i lokalerna vid Magasinsgatan. 1879 tycks han ha börjat arbeta på Hotell Christiania vid Drottningtorget.

Emil Eggers gifte sig med L.E. Lundbergs dotter och tog år 1883 över hotellverksamheten. Hotellet byggdes därefter om och ut under 11 år och öppnades med stor pompa och ståt år 1894 som Hotel Eggers.

Källa: Wikipedia och Populär Historia

PS. Som det verkar är den historia om Emil Eggers och hotellet som berättas på sajten Alltidgot.com till stor del rent nonsens.

Lennart Torstenson

Endast för medlemmar

Erik Carlsson Sjöblad

Endast för medlemmar

Jacob van Dijck

Endast för medlemmar

Axel Appelberg

Axel Waldemar Appelberg föddes 1833-12-29 i Nya Varvet och dog 1911-03-27. Han var son till premiärlöjtnant  Gustaf Emanuel Appelberg och Sofia Eufrosyne Nordberg. Gift med Sofia Amalia Sandberg från 1865-06-25. Hon föddes i Nya Varvet 1837-09-04 och dog 1918-07-22 i Göteborg. De hade 4 barn, Gustaf Appelberg (1871-?), Carl Wilhelm Appelberg (1873-1956), Tyra Ingeborg Appelberg (1876-1962) och Axel Osvald Appelberg (1878-1957).

Efter studier vid Göteborgs gymnasium och praktik till sjöss tog han sjökaptenexamen år 1855.  arbetade som kapen 1855-72. Var en av de som grundade Ångfartygs AB Svenska Lloyd och styrelsemedlem i Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd 1874-1900. Var besiktningsman för Sveriges Ångfartygs Assuransförening 1872-76 och därefter VD och styrelsemedlem i  1876-1908. Var också styrelsemedlem i Göteborgs och Bohus Läns Sparbank 1897-1904.

Styrelsemedlem i Nautiska Föreningen, Göteborgs Fartygsbefälhavareförening, Sjömannasällskapet med flera sammanslutningar för sjöbefäl.

Ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1883-1906 under vilken tid han hade flera uppdrag i kommunala styrelser och kommittéer.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Johan Adolf Florell

Johan Adolf Florell, skeppsmäklare, född 1835-04-24 i N. Vånga, Skaraborgs län som son till Anders Andersson Florell och Anna Kristian Enggren. Han dog 1908-01-21 i Göteborg. Gift med Hedvig (Hedda) Charlotta Andersson, född 1837-09-30 i Bornarp, Jönköpings län och död i Göteborg 1905-04-10.

Student i Uppsala 1854, anställd som skeppsmäkleribokhållare i Aug. Leffler & Co från 1857 till 1866, delägare i samma firma 1867-85.  En av grundarna av Ångfartygs AB Thule och Sjöförsäkrings AB Ocean samt styrelseledamot i samma företag. Dessutom vice ordförande i styrelserna för Göteborgs Köpmansbank och Skånska Bankens avdelningskontor i Göteborg samt styrelseledamot i Ångslupsbolaget och Göteborgs Bogserings AB.

Ledamot av stadsfullmäktige 1885-1900 under vilken tid han hade en del förtroendeuppdrag i beredningar och styrelser med anknytning till hamn och sjöfart.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Peter Leffler

Peter Leffler (1846-92) var son till August Leffler och Sophia Catharina Blidberg. Han var gift med Charlotta Vilhelmina Larsson.

Peter Leffler var på 1880-talet en av Göteborgs medelstora segelfartygsredare samt delägare i Aug. Leffler & Co tillsammans med svågern Knut Dalman varvid firman fick namnet Aug. Leffler & Son. Efter att Peter Leffler dött blev Dalman ensam ägare av firman.

Peter Leffler var också delägare i Ångfartygs AB Prosperitas.

Segelfartyg för vilka Peter Leffler var huvudredare

Alexander, brigg på 160 ton. Byggd 1838 i Brucehaven. reparerad 1876 och sannolikt inköpt samma år. Fortfarande ägd 1885. Befälhavare A. Nilsson och H. Olsson.

Anna, skonert på 68 ton, Byggd 1857 i Slussen på Orust. Troligen inskaffad 1872 och avyttrad 1878. Befälhavare M. Pettersson och P.E. Olsson.

Deodara, skonert på 31 nyläster. Byggd 1856 i Tenala, Finland. Ägd 1873 och kanske också åren innan och efter. Befälhavare A. Nilsson.

Lord Palmerston

Lord Palmerston

Lord Palmerston, skepp på 415 ton. Byggt 1854 i Härnösand. Köpt av Anton Clases sterbhus, troligen 1880. Fortfarande ägt 1885. Hur länge Peter Leffler ägde fartyget är oklart men 1899 så köptes fartyget av J.N. Sanne i Uddevalla som fortfarande ägde det år 1915. Befälhavare O.A. Lagerstedt och A.J. Jakobsson.

Selina, skepp på 277 ton. Byggt 1854 i Colchester. Ägt 1877 och kanske också året innan och året efter. Befälhavare D.A. Olsson.

Zaritza, skepp på 916 ton. Byggt 1854 i Portsmouth. 1879 med fadern August Leffler som huvudredare men från 1881 till 1885 med Peter Leffler som huvudredare.Hur länge fartyget var i Peter Lefflers ägo är oklart men skeppet tycks senare ha hamnat i Sölvesborg. Befälhavare F. Skantze och N.P. Hultman.

Källa: Sveriges Skeppslista 1837-1885

Zaritza

Zaritza. Bild: Bohusläns Museum. Licens: CC-BY-NC-ND

Oskar Napoleon Liljegren

Oskar Napoleon Liljegren föddes i Göteborg en 6 maj 1838 som son till Carl Gustaf Liljegren och Maria Andersson. Han dog 1 maj 1894. Gift med Isolde Elodie Schultz, född 1838-04-25 och död 1919-06-06. De hade tre barn, sönerna Carl Oscar Liljegren (1865-1944) och Gustaf Rudolf Liljegren (1868-1932) samt dottern Olga Maria Liljegren.

Anställd som biträde i Göteborgs sjöassuransförening 1854-66. VD för föreningen 1867-88. Dessutom segelfartygsredare av mindre format kring 1880. Ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1884-90 under vilken tid han hade några olika styrelseuppdrag i av staden ägda företag.

En av grundarna av Göteborgs Segelsällskap.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Segelfartyg för vilka han var huvudredare

  • Ariadne, brigg på 244 ton. Byggd 1855 i England som Queen. Troligen inskaffad 1878 och såld 1884. Befälhavare J.E. Lundberg och T. Ahlgren.
  • Albert Ehrensvärd, skepp på 592 ton. Byggt 1874 i Göteborg, troligen på Kustens Varv. Inköpt från Gustaf Melin, troligen år 1878. Fortfarande ägt 1885. Befälhavare C.H. Gädda.
  • Andromeda, skepp på 436 ton. Byggt 1860 i Göteborg, troligen på Kustens Varv. Inköpt från Gustaf Melin, troligen 1878. Ej längre ägt 1885. Befälhavare D.L. Lundberg.
  • Emla, brigg på 255 ton. Byggd 1858 i Swinemunde som Prudentia. Troligen inskaffad 1878 och såld 1882. Befälhavare S.B. Svensson.

Källa: Sveriges Skeppslista 1837-1885

Wilhelm Friberg

Wilhelm FribergJohan Wilhelm Nicolaus Friberg, föddes den 25 juli 1865 i Majorna (då ännu inte en del av Göteborg) och dog 16 januari 1932 i Örgryte församling, Göteborg, var en svensk redaktör, författare och idrottsutövare. Han var son till segelsömmaren Johan Fredrik Friberg och Nicolina Martina Wahlberg och växte upp i Majorna. Från 1918 gift med Lalla Hammarbäck, dottern till en gjutmästare.

Friberg bedrev skolstudier vid Majornas läroverk gick handelsutbildning och blev sedan bokhållare vid Bohus Mekaniska Verkstads AB 1882. Han arbetade där intill 1925 och därefter som arkivarie vid Gbgs hantverks- och industriförening 1926—31.

Initiativtagare till Örgryte Idrottssällskap (ÖIS) samt ordf där 1887—1925, redigerade och utgav ett flertal idrottstidningar däribland Start, 1892—1901 och Öisaren 1918—27. Grundade också Göteborgs FF (GFF) år 1897 för att öka konkurrensen inom fotbollen i Göteborg. Han var ordförande i GFF 1897-1910.

Han instiftade Idrottsorden den 9 dec 1894, var ordf i Centralföreningen för gymnastik- och idrottssällskapen i Gbg 1895—1909, styrelseledamot i Svenska idrottsförbundet från 1895 (sekr 1895—1900, 1902 —04, v ordf 1901, 1904—26). Vidare var han ledamot av Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas Riksförbunds interimsstyrelse 1903—04, dess överstyrelse 1904—26, dess stadgeutskott 1908—10, ordf i Gbgs fotbollsförbund 1903—08 och i Svenska fotbollsförbundet 1908— 17, medlem av kommittéerna för friidrott och fotboll vid Olympiska spelen i Stockholm 1912 och ledamot av styrelsen för Slottsskogsvallen.