Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Personer

Åke Wahlberg

Karl Åke Wahlberg, född 11 maj 1907 i Stockholm, död 18 februari 1986, var en svensk arkitekt.

Wahlberg studerade vid Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm 1924–27. Han studerade vidare vid Kungliga Tekniska Högskolan 1934–37. Han var anställd hos Paul Hedqvist 1927–33, Ragnar Hjort 1933–34, Nils Ahrbom och Helge Zimdal 1934–37. Från 1937 drev han egen arkitektverksamhet i Göteborg. Han var assisterande lärare vid Chalmers tekniska högskola 1941–44 och ledamot av styrelsen för Byggnadstekniska föreningen i Göteborg 1943–44.

I Arkitektur- och designcentrums databas finns ett 60-tal skolbyggen registrerade och förutom dessa fler än två dussin bostadshus samt radhus, men inte fler än fyra villor.

Exempel på byggnader han ritat i Göteborg:

  • Sannaskolan, Göteborg (1941), efter 1:a pris i tävling
  • Tolleredsskolan, Lerum (1942)
  • Olof och Caroline Wijks stiftelse, Kålltorp (1945)
  • Lagerbyggnad för AB Papyrus (1946)
  • Villa Linesö (Skälltorpshemmet), Backa, Göteborg (1947)
  • Hovåsskolan Askim, Göteborg (1958)

Text från Wikipedia

Advertisements

Gösta Lindberg

Endast för medlemmar

Arne Nygård

Arne Ernest Nygård, född 20 oktober 1925 i Tidaholm, död 10 oktober 2014, var en svensk arkitekt.

Nygård, som var son till språklärare Frans Nygård och Selma Kuittinen, utexaminerades från Chalmers tekniska högskola 1951. Han anställdes hos arkitekterna Sven Brolid och Jan Wallinder i Göteborg samma år och var innehavare av en egen arkitektfirma där från 1953 (tillsammans med Poul Hultberg till 1961 och med Gösta Lindberg som anställd 1962–1964).

Nygård ritade bostadsområden, bland annat i Gårdsten, butikscentra, skolor, sjukvårdscentral i Göteborg samt idrottshus och badhus i Kalmar. Han ritade även Dalabergskyrkan i Uddevalla (1981), Kullavikskyrkan i Kungsbacka (1983) och Apelvikshöjds kyrka i Varberg (tillsammans med Kjell Malmquist, 1989).

Text från Wikipedia.

Nils Olsson

Nils Olsson, född 1891 i Halmstad, död 21 september 1951 i Göteborg, var en svensk arkitekt främst verksam i Göteborg.

Han utbildade sig vid Tekniska Elementarskolan i Malmö och därefter vid Polytechnikum i Strelitz i norra Tyskland 1908-1913. Som arkitekt verkade han i Göteborg, först som anställd hos Ernst Torulf och därefter under eget namn.

Efter att ha köpt in delar av Överås ägor initierade han Örgryte Trädgårdsstad i Bö som utbyggdes under 1920- och 30-talen. Han utformade själv ungefär hälften av huset, däribland den egna villan Olsagården som placerades centralt i området.

På 1930 och 40-talen utformade han sju av bostads- och affärshusen utefter Kungsportsavenyen. Kungsportsavenyen 29 var det första av dessa hus Olsson fick i uppdrag att rita och är ett tidigt exempel på funkishus på Avenyn. Nils Olsson belönades för med en bronsmedalj vid konsttävlingarna vid Olympiska spelen i London 1948 förslaget ”3 ronder” som senare realiserades som Valhallabadet i Göteborg.

Byggnader han ritat i Göteborg:

Villor, Örgryte trädgårdsstad, 1920-talet
Villor, Överåsgatan, 1925-1929 (med Erik Friberger)
Kungsgatan 5, 1928
Fredsgatan 4, 1930
Kungsportsavenyen 29, 1935
Kungsportsavenyen 25, 1939
Kungsportsavenyen 14, 1939
Kungsportsavenyen 45 med Biografen Royal, 1940
Biografen Kaparen, 1940
Biografen Capitol, 1941
Kungsportsavenyen 4, 1941
Kungsportsavenyen 15, 1945
Kungsportsavenyen 7, 1947
Valhallabadet, 1948

Text från Wikipedia

Poul Hultberg

Poul Erik Eggert Hultberg, född 27 mars 1920 i Trygglev, död 25 juli 2016, var en dansk-svensk arkitekt verksam främst i Göteborg.

Hultberg, som var son till köpman Viggo Hultberg och Mary Eggert, utexaminerades från Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn 1943. Han var anställd på arkitektkontor i Köpenhamn 1943–1945, hos arkitekt Nils Olsson i Göteborg 1945–1948, lärare på Chalmers tekniska högskola 1948–1954 och bedrev egen arkitektverksamhet i Göteborg från 1949 (tillsammans med arkitekt Arne Nygård 1953–1961).

Hultberg skapade en rad områden i Göteborg; bland annat ritade han hus i Biskopsgården, Högsbo och Tynnered. Han ritade även studentbostäderna i Kallebäck. Han ritade flera idrottsanläggningar, de mest kända Valhalla idrottsanläggningar och Scandinavium (1971) i centrala Göteborg.

Text från Wikipedia.

Hjalmar Cornilsen

Hjalmar Cornilsen

Hjalmar Cornilsen

Hjalmar Algot Cornilsen föddes den 5 april 1857 i Göteborg och dog 1937, var en svensk arkitekt.

Cornilsen läste vid Chalmerska slöjdskolan till 1875 och studerade även i Tyskland. Han var anställd hos Adrian C. Peterson i Göteborg 1875–90 och drev egen verksamhet i staden 1890–1928. Han var också lärare vid Slöjdföreningens skola.

Några exempel på byggnader han ritat i Göteborg

Kungsportsavenyen 1, Göteborg, 1882
Kvarteret Skutan, Linnégatan 3/Tredje Långgatan 5, Göteborg, 1886–88.
Vasaplatsen 1, Göteborg, 1889
Hotell Bristol, Packhusplatsen 4, Göteborg, 1898
Storgatan 22, Göteborg, 1898
Valbo-Ryrs kyrka, 1902–03.
Haga Kyrkogata 26, Göteborg, 1903
Linnégatan 32, Göteborg, 1904
Erik Dahlbergsgatan 12, Göteborg, 1912
Ombyggnad av det så kallade Dähnska huset till Göteborgs folkbank, Västra Hamngatan 19, Göteborg 1914–15.
Haga Kyrkogata 28, Göteborg

Johan A. Holmdahl

Johan A. Holmdahl

Johan A. Holmdahl

Johan A. Holmdahl (1844-1920), bondson från Hestra by i Småland kom till Göteborg som tonåring. Han fick arbete på ett ostlager i närheten av Stora Nygatan. Ägaren testamenterade senare hela firman till honom.

3 maj 1876 var det tänkt att han skulle köpa Hotel Royal. Den tidigare ägaren C G Granberg avled dock innan köpet kunde avslutas och affären sköts  upp till 21 september samma år. Köpeskillingen gick då på 155 000 Riksdaler. Året därpå flyttar han in på sitt eget hotell där han står skriven på hotellet de följande sex åren.

Verksamheten på Hotel Royal gick bra och Holmdahl öppnade ett nytt hotell i hörnet Köpmansgatan/Nils Ericssonsgatan år 1896. Hotellet som arrenderades av I. F. Söderström fick namnet Kung Karl efter Söderströms tidigare hotell som han drivit i 14 år på andra sidan Köpmansgatan. Det senare hotellet döptes om till Hotel du Nord.

1898 tog Holmdahl över landeriet Leontinedal (inte en herrgård vilket påstås på Hotel Royals hemsida*) med tillhörande åkeri på Hagaheden från tidigare åkeriägaren Janne Jonson.

Holmdahl byggde snabbt ut åkeriverksamheten. Intill Molinsgatan, inte långt från den plats där Vasakyrkan nu ligger, lät han resa flera röda stallar och vagnbodar. Företaget fick namnet “Joh A Holmdahls hyrverksinrättning”.

1901 satte en pyroman sätter eld på fastigheterna. Landeribyggnaderna klarade sig, men hela hyrverksinrättningen med vagnbodar och stallar fattade eld och samtliga hästar brann inne. Branden väckte stor uppmärksamhet och pyromanen dömdes till utvisning till Amerika.

Trots branden lyckades Holmdahl återställa verksamheten. Några år senare såldes företaget vidare och ombildades då till Sleipners Hyrverk AB.

1917 drabbades Holmdahl drabbad av sjukdom och i mars 1918, efter 42 år som hotellägare, tvingades han sälja sin hotellverksamhet.

*Herrgårdar var personligt ägda medan landerier ägdes av Göteborgs stad och de som innehade dem hyrde dem av staden. De hade nyttjanderätt kan vi säga. Denna nyttjanderätt köptes och sålde precis som om innehavarna ägde egendomen.

Carl Sernström

Carl L. Sernström (??-1859, han kan omöjligen vara född 1820) övertog en handelsfirma i Göteborg som startats år 1818 (eller så startade han den) och den fick efter övertagandet namnet C. Sernström & Co. För firmans räkning byggdes ett hus på Norra Hamngatan 26 år 1827 med bostäder på de övre våningarna och affärslokal i botten. Adressen på huset är idag Norra Hamngatan 26.

Sernström erhöll den 22 augusti 1836 privilegium av kommersekollegium att tillverka snus och tobak i Göteborg. Rörelsen var obetydlig och nedlades 1845. 1857 drev han fortfarande handelsfirman C. Sernström & Co, de sista åren hette den bara C.L. Sernström, vid Norra Hamngatan 26. Firman sålde främst sytillbehör.

Armand Björkman

Armand Björkman (1932-2016) var en svensk arkitekt. Han växte upp i uppländska brukssamhällen där pappan var Konsum-föreståndare. Han var gift med Ursel Mattsson.

Han tog examen på Chalmers Tekniska Högskola 1957 men hade ända sedan 1952 haft sommararbete på nystartade arkitektkontoret Ekholm och White. Björkman arbetade på och var delägare i White Arkitekter hela sitt yrkesverksamma liv fram till pensioneringen. 1981-1997 var han också lärare och professor i formlära vid Chalmers.

Byggnader i Göteborg

  • Del av Östra Nordstan.
  • Radio- och TV-huset i Örgryte (rivet)
  • Kvarteret Mjölnaren Västra Nordstaden

Rune Falk

Endast för medlemmar