Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Amija

Kvarteret Borgaren

Kvarteret Borgaren, Torggatan-Kronhusgatan-Östra Hamngatan-Postgatan.

Kvarteret ligger inom den del av staden som ursprungligen börjar bebyggas vid stadens anläggande på 1620-talet. Kvarteret har härjats av de stora stadsbränderna 1669 och 1746. På en karta från 1803 utgör en stor del av kvarteret trädgård till det Hallska huset som ligger i hörnet Östra Hamngatan/Postgatan. Trädgården finns också omnämnd i skriftligt källmaterial från sekelskiftet 1700/1800.

Tomter enligt Göteborg tomtägare 1637-1807

Rote 7, tomt 63, Printz, Brack, HallW M Leman & Co, Broddelius, Kjellberg, Hallska tomten
Rote 7, tomt 64, Wass, Hall, W M Leman & Co, Broddelius, Kjellberg, Hallska tomten
Rote 8, tomt 24, Tüchler, von Akern, Bex, Thorsson, Busck, Engelska reformerta församlingen, Hall, W M Leman & Co, Kjellberg, Hallska huset
Rote 8, tomt 25, Merser, Arenberg, Bruhn, Cederbourg,
Rote 8, tomt 26, Jung, Crocat (Croquet), Bruhn, Rydberg, Amija, Friederici, Williamsson, Risberg, Setterborg
Rote 8, tomt 27, Olsson, Brusewitz, Liedborg, Liedberg, af Sandeberg, Tengberg, Jonas Kjellberg & Co, Risberg, Setterborg
Rote 8, tomt 28, Liedborg, Liedberg, af Sandeberg, Tengberg, Jonas Kjellberg & Co, Risberg, Setterborg
Rote 8, tomt 29, Pohlman, von Lengercken, Schultz, Orth, Hallberg
Rote 8, tomt 30, Stidder, Bödker, Hunter, Ysing, Schotte, Orth, Rambeau, von Sollen, Borgman, Råberg, Montan, Hagman, d’Artis, Hall, W M Leman & Co, Kjellberg, Ahrenberg, Ahrenbergska huset, Hallska tomten

Kvarteret Borgaren

Advertisements

Kvarteret Gamla Tullen

Kvarteret Gamla Tullen, Skeppsbron-Postgatan-Smedjegatan-Norra Hamngatan. I kvarterer hittar vi gamla hus som Malmska huset (också kallat Gamla Tullen), Thamska huset och Radheska huset samt lite nya hus som Broströmia och moderna som f.d. Hamnkontoret (byggt 1963 och ritat av Lund & Valentin).

Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 5, tomt 54, Dennick, Lydinghielm, Gripenwald, Crocat (Croquet), Wallman, von Öltken, Göteborgs stad, Sahlgren, Silfverschiöld, Broströmia
Rote 5, tomt 55, Erik Dahlberg, Gathenhielm, Björnberg, Malm, Malmska huset
Rote 5, tomt 56, Staten (Kronan), Gyllenberg, von Köhler, Schuman, Adlercrantz, Amija, Stierncrona, Tham, Pike (Peik), Alströmer, Björnberg, Arfvidson, Evers, Röhss, Thamska huset
Rote 5, tomt 57, f.d. Hamnkontoret
Rote 5, tomt 58, Radhe, Båthman (Palmencrona)Radheska huset
Rote 7, tomt 53, Brandt, Woldenberg, Bieder, Almroth, Rancke, Holterman,
Rote 7, tomt 54, Miller, Reuter, Stolpenberg, Fattigförsörjningsinrättningen,
Rote 7, tomt 55, Hotell Hembygden

Gamla Tullen

Kvarteret Kommerserådet

Kvarteret Kommerserådet, Västra Hamngatan-Södra Hamngatan-Korsgatan-Drottninggatan.

Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 4, tomt 104, Schale (Schael, Skalle), Selle, Holterman, Kraddepool (Cradepol), Frimurarelogen, Chalmers, Santesson, Carnegie, Ekman
Rote 4, tomt 105, Jordan, Malm Eriksson, Sjögård (Siögård), Nordenberg, Dymling, Koskull, Cohn, Magnus, Leman
Rote 4, tomt 106, Ermers
Rote 4, tomt 107, Bizott, Harder, Wirgman, Chalmers, Lyall, Tarras, Valentin, Elliott
Rote 4, tomt 108, Herwegh, Möller, Volster, Rung, Bruuns, Wedinghusen, Gieseke, Krafft, Matzen, Bruuns, Gibson
Rote 4, tomt 109, Felbier, Barcker, Schotte, Straub, Kuhn, Paulin, Westerling, Westerberg, Airth
Rote 5, tomt 30, van der Hagen, Strokirk, Krokat, Rolufsson, Ebeling, Bockner, Svensson, Fålling, Brauer, Thulin
Rote 5, tomt 31, van der Hagen, Wiesenhoff, Loman, Apoteket Kronan
Rote 5, tomt 32, von Akern, Wedinghusen, Kitz, Jarrat (Jaraldt), Engelhardt, Williamsson, Lund, Sander, Heyman & Co, Heyman, Andrén, Jungquist, Gordon, Gumpert, Cavalli, Zetterström
Rote 5, tomt 33, Schorrey (Skorer, Chorey, Schorrer), Valck (Falck), von Saveland
Rote 5, tomt 34, Gans (Gantz), Herwegh, Paulin, von Egmont, Westerling, Airth
Rote 5, tomt 35, de Bois, Voigt, von Minden, Amija, Gieseke, Band, Pettersson,
Rote 5, tomt 36, Bock, Östring,
Rote 5, tomt 37, Hanton (Hampton), Treutiger, Apoteket Enhörningen, Ermersch, Bauch, Sasse, Palm, Tarras, Gren, Holmberg, Björkbom
Rote 5, tomt 38, Cabeliau, Kagg, Håkanson, Braunjohan, Macklier, Seth, Tellander, Selle, Strokirk, Falleij, Kuyhl, Arens, Helmond, Utfall, Rancke, Vignaulx, Mauritz, Arfvidson, Bruce, Brulin, Palm,
Rote 5, tomt 39, Kraddepool, Falleij, Schmitt, Dahl, Ekmarck, Eilking, Radhe, Fehman, Selle, Holterman, Spargren, Chalmers, Santesson, Carnegie, Ekman, Chalmerska huset
Rote 5, tomt 40, Opitz, Selle, Holterman, Spargren, Minten, Fröding, Billquist, Larsson, The Liverpool, London & Globe Insurance, Göteborgs Handelskompani, Magnusson
Rote 5, tomt 41, von Lengercken, Casparsson, Poppelman, Eilking, Norberg, Muhr, Walther, Irvine, Fletscher, Moir (More), Carnegie, Beckman, Reimers, Andrén, Grönvall, Kjellberg, Skandinaviska Kredit AB, Skandinaviska Bankens hus

Kvarteret Kommerserådet

Kvarteren norr om Domkyrkan 1888

Kvarteren Kommerserådet, Frimuraren, Arkaden (norr om Drottninggatan), Holländaren, Domprosten, Bokhållaren och Värnamo (söder om Drottninggatan. År 1888.

Kvarteret Bokhållaren

Kvarteret Bokhållaren, Korsgatan-Drottninggatan-Östra Hamngatan-Kyrkogatan

Tomter enligt Göteborgs Tomtägare 1637-1807

Rote 3, tomt 64, Falkensten, Koch
Rote 3, tomt 65, Bruhn, Ström, Dymling, Brattberg, Berger, Fürstenberg, Barach, Hegardt, Öhrn, Wickman
Rote 3, tomt 66, Ungewitter, Krafft, Roos
Rote 3, tomt 67, Muus, Rommel, Fiedler
Rote 3, tomt 68, Muus, Lundgren, Liedman
Rote 3, tomt 69, Böker, Liedman, Fiedler
Rote 3, tomt 70, Fiedler, Tegner, Borgman
Rote 3, tomt 71, Sahlberg, Veit, Drachman, Littzen (Liedzen), von Öltken
Rote 3, tomt 72, Wallman, Nissen, Bergendahl, Dymling, Lindström
Rote 4, tomt 23, Henning, Rauwert, Ullman
Rote 4, tomt 24, Jung, von Akern, Tham, Nissen, von Jacobson, von Öltken, Holterman, Minten, Schutz, Bånge, Bergendahl, Lindström
Rote 4, tomt 25, Fistulator, Seth, Braun, Calmes, Silvander, Bauer, Arfvidson, Ekman, von Utfall, Burtz, Bressander, Hamberg, Josephsson & Leffler
Rote 4, tomt 26, Bånge, Jordan, Spalding, Kraupner (Graupner) Kock, Pettersson, Brändström
Rote 4, tomt 27, Kraupner, Sandberg, Tham, Sillander, Lamberg, von Öltken, Hall, Bahrman, Bann (Band, Bahn), Sundelius, Cederbourg
Rote 4, tomt 28, Brems, von Egmont, Schwartz (Swart), Muhr, Fock, Heyman, Thobin, von Hagen, Fellbier
Rote 4, tomt 29, Posset, van der Velden, Böker, Sprinckhorn, Habicht, Roth, Lindström, Sjöberg, Öhrn
Rote 4, tomt 30, Berg, Greiff, Norman, Judiska Nationen
Rote 4, tomt 31
Rote 4, tomt 32, Braunjohan, Westerman, Jürgensson, Amija, Sahlgren, Coopman, Kjellin, Linneroth (Lindroth), Tengberg, Wallin, Henkelman, Lorén, Brock, Byrman
Rote 4, tomt 33, Rokes, Fråssberg, Ungewitter, Lübke, Söderberg, Petersén, Kock, Rudolph, Klubben Enigheten

kvarteret Bokhållaren

Kvarteren norr om Domkyrkan 1888

Kvarteren Kommerserådet, Frimuraren, Arkaden (norr om Drottningatan), Holländaren, Domprosten, Bpkhållaren och Värnamo (söder om Drottninggatan. År 1888.

Kvarteret Gymnasiet

Kvarteret Gymnasiet är området Magasinsgatan-Kungsgatan-Västra Hamngatan-Vallgatan.

Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 2, tomt 35, Kyrkoherdegården, Domprostgården, Oterdahl, Busck, Dymling, Ungewitter, Carlberg, Wallerius, Wingård
Rote 2, tomt 36, von Lengercken, Torinius, Carlsson (stadsmäklare)
Rote 2, tomt 37 , Torinius, Amija, Vincent Beckman, Hising, Norman, Wesenberg, Oterdahl, Ludendorff,
Rote 2, tomt 38, Jäger, d’Ailly
Rote 2, tomt 39,  Pihl, Engström, Flobeck, Hagman, Borgenström
Rote 2, tomt 40, Hjortberg,
Rote 2, tomt 41, Vogel, Liedström
Rote 2, tomt 42, von Akern

Gymnasiet

Telegrafverkets hus

Repslageribanan vid Södra Larmgatan

1646 anlades en repslagarbana inom det centrala vallgravsområdet i Göteborg, privilegierad av drottning Kristina för Hans Macklier och Adrian Anckarhielm. Den gick i nuvarande Södra Larmgatans riktning från Magasinsgatan mot Kungstorget och beskrivs ha omfattat 118 famnar i längd och 8 alnar i bredd.

1715 tycks repslageriet ha tillhört assessor Tham och Amijas sterbhus (dödsbo). 1790 tillhörde repslageriet Johan Schutz.

David Amija

Endast för medlemmar

Amijas plantage

Del 13 av 33 i serien Landerier
Endast för medlemmar

Amija, von Saveland och Stierncrona

Den förste mannen med namnet David Amija, son till Johan Amija (-1641) som flyttade från Lübeck till Göteborg år 1626, i Göteborg levde mellan 1616-74. Den förste David Amija skaffade sig ett landeri som låg ungefär där Långgatorna ligger idag. Egendomen omfattade stora fruktträdgårdar och dessutom ett antal masthamnar. Landeriet förblev i familjens ägo i fem generationer, dvs intill den femte David Amija dog på 1790-talet. David Amija (I) var gift med Antoinette Herzen. Vidare var han representant för borgerskapet i Göteborg vid 1668 års riksdag och en av stadens större spannmålshandlare och redare. En syster till Antoinette Herzen, Sophia Herzen, var gift med Johan Amija d.y., bror till David Amija (I). Johan Amija d.y flyttade till Lindesberg och drev där en handelsrörelse med koppar.

Sonen till den förste David Amija hade samma namn, David Amija (1652-1706). Han var gift med Elisabeth von Saveland (1667-99), dotter till Johan von Saveland. Därmed var denne, David Amija (II), svåger till Sebastian Tham i dennes första äktenskap med Maria von Saveland (1669-96). Johan von Saveland var agent i Göteborg för den store bruksägaren Louis De Geer.

David Amija (II eller d.y.) var köpman, skeppsredare och korrespondent-kommissarie i kommerskollegium. Blev rådman i Göteborg år 1691. Han tycks ha övertagit såväl faderns som svärfaderns handelsverksamhet och handlade med handlade bl.a. med beck och tjära. Han var Göteborgs i särklass störste järnexportör på sin tid. Han anlade 1704 även, tillsammans med Hans Coopman, ett klädesmanufakturverk i Göteborg. Var som redare delägare i flera fartyg som också hade Anders Börjesson Gathe som delägare. Svenskt Biografiskt Lexikon skriver så här om David Amija d.y.s verksamhet:

Köpman, korrespondent-kommissarie i kommerskollegium 25 febr.1674; bisittare i köp- och handelsgillet vid dettas reorganisation genom magistraten 1681; vald till riksdagsman 1682 men undanbad sig detta uppdrag; rådman i Göeborg 19 okt. 1691.

Gift 13 juni 1682 med Elisabeth von Saweland, född 1667, död 1699 (begravd 24 dec), en mycket rik arvstagerska, dotter till handlanden Johan von Saweland, Louis De Geers agent i Göteborg.

Redan tidigt synas Göteborgs stora handelshus ha utbildat den kombination av kreditrörelse (”förlag”) med exporthandel och skeppsrederi, som varit utmärkande för deras – liksom för övriga stora exportfirmors – verksamhet ända fram till uppkomsten av de moderna affärsbankerna. Deras marknad var de stora bergslagsdistrikt, som hade sin naturliga utfartsväg över Vänern, förbi Göta älvs fall på den foruppfyllda ”Edsvägen” och så utför älven ned till Göteborg med strömbåtegillets båtar.

Från 1600-talet omtalas det, hur brukspatronerna städse erhöllo förskott på sin tillverkning för inköp av tackjärn och kol till stångjärnshamrarna, varefter avräkning skedde, då stångjärnet levererades. En mycket betydande affär av detta slag var det, som Amia bedrev. Bevarade processakter ge en klar inblick i hans rörelses art, och han nämnes obetingat främst bland stadens exportörer. Hans utskeppning lär ha överstigit 10.000 skeppund årligen, medan den, som kom honom närmast i omfattning (Volrath Tham 1692: se 4.24n) ej uppnådde 4000 skeppund.

Att han tillika var en stor skeppsredare faller nästan av sig själv och var säkerligen en nödvändig förutsättning för en framgångsrik exportverksamhet. A. inskränkte sig emellertid icke endast till sin huvudaffär. Han var intresserad i beck- och tjärhandeln, och 12 juli 1704 erhöllo han och köpmannen Hans Coopman samt deras medintressenter kammar- och kommerskollegiets privilegier för ett redan upprättat klädesmanufakturverk i Göteborg, som de ärnade utvidga och uppdriva.

Tack vare ett kraftigt stadsunderstöd hade trots rätt tryckta avsättningsförhållanden en ej föraktlig textilindustri uppammats i landet, och de fördelar, som erbjödos, kunde onekligen locka till att placera kapital i dylika företag. Omm A. och hans intressenter tillverkade gott och försvarligt kläde, som kunde vara allmänheten och armén till gagn, tillförsäkrades dem och deras folk, för  såvitt manufakturiet anginge, frihet från skatt och alla pålagor, tullar och acciser undantagna, tull- och tolagsfrihet för alla råvaror, frånsett 1/8 % rekognition, samt frihet från inkvarteringar och värvningar. A. kom ju på grund av sin snart timade död ej att spela någon roll för manufakturiets vidare utveckling men företaget, som redan 1705 kunnat övertaga och fullgöra en leverans av 1.000 färdiga uniformer samt kläde och foder till ytterligare 1.000 dylika, visade sig kraftig nog att överleva Karl XII:s krig.

Systern till David Amija (II), Maria Sofia Amija, var gift med Henrik Jakob Hildebrand (1636-1719). Den senare var borgare och handelsman i Stockholm, men också verksam i Göteborg och stor exportör av järn från bruken i Värmland. Han agerade i allmänhet som ombud eller agent för svärfadern David Amija (I). Hildebrand och hans son med samma namn, Henrik Jakob Hildebrand (1707-75), var stora godsägare och bruksägare tillika några av Sveriges rikaste män.  En annan son till David Amija (I) hade namnet Johan Amija.

Sonen till David Amija (II) hade också samma namn, David Amija (1664-1712, III) och var gift med Anna Dorotea Biehusen (1691-1729) som gifte om sig med Volrath Tham (1687-1737). Volrath Tham var son till Sebastian Tham. Antoinetta Maria Amija (1687-1721, syster till David Amija (III) var gift med Gabriel Welt (1669-1723), adlad Stierncrona år 1699 och en annan syster, Elisabeth Amija, var gift med Gabriel Welts bror Peter Welt (-1726), som adlades Stierncrona af Söderby. Ytterligare en bror, Lars Welt (1663-1707) adlades också, med samma namn som Gabriel Welt. Bröderna Welt/Stierncronas kusin Nils Welt (1661-1737) adlades Lilliecreutz år 1698. Nils Welts fru Christina Maria Schiller (1663-1737) var syster till Magnus Schiller, adlad Palmstierna (som ju fortfarande är en ledande överklassfamilj i Sverige).

Gabriel Stierncrona var en svensk ämbetsman, häradshövding, lagman och från 1719 den förste svenske justitiekanslern (JK). Kort före sin död 1723 blev han president i Svea hovrätt. Grundade tillsammans med Christopher Polhem Stjärnsunds manufakturverkÅr 1715 var Gabriel Stierncrona Göteborgs rikaste person följd av Sebastian Tham, dennes syster Catharina Gripenstedt, Volrath Tham och Elisabeth Amija (ännu ej gift). Först därefter kom det folk som inte ingick i den närmaste släkten med familjerna Stierncrona, Amija och Tham. På åttonde plats kom Gerhard von Öltken, gift med en syster till Sebastian Tham.