Bergsgården (Tuve)

Bergsgården i Tuve som är känd från början av 1600-talet var urpsrungligen en kyrkoegendom. 1630 tycks den ha övertagits av den dåvarande kyrkoherden för då blev gården skattegård och 1647 var prästens son Anders Kloo ägare ihop med sin mor. Den halva modern ägde förpantades och såldes dock till Willem Dellinghusen i Göteborg som var ägare år 1648. Anders Kloo arrenderade för sin del ut sin halva till Anders Andersson i Tingstad.

Omkring år 1660 såldes Dellinghusen, hans syster och Lambert Bertold sin halva av gården till kyrkoherde Johan Torinius och hans maka. De ägde fortfarande denna del av gården år 1675 medan den andra halvan av gården då verkar ha ägts av Catharina Hård, maka till Lennart Bock.

År 1680 var dock hela gården militiehemman och betalade som sådant ränta till översten och kommendanten i Göteborg. I början av 1700-talet ägdes hela gården av David Amija vars sterbhus år 1711 sålde gården till en bonde i Skogome.

På 1800-talet räknades gården som en del av Tuve by och dess ägor låg ihop med de andra tuve-gårdarnas ägor.

Tuve by och Bergsgården 1832

Tuve by och Bergsgården 1832

Bergsgården 1852

Bergsgården 1852

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet delades gården upp mer och var 1916 delad i fyra delar eller brukningsenheter.

Sen 1970-talet är huvuddelen av gårdens tidigare marker bebyggda med bostäder. Själva gårdsanläggningen omfattar bostadshus, ladugård och ett par mindre ekonomibyggnader som uppfördes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bostadshuset är på dubbel bredd i 11/2 våning. På gaveln mot vägen finns ett utbyggt trapphus. Östfasaden har frontespis och glasad veranda och även västfasaden är försedd med frontespis. Byggnaden är klädd med locklistpanel och har flera dekorativa inslag bl a under verandans takfot.

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.