Estrid Rodhe

Estrid Eva Sophia Rodhe, född 16 mars 1877 i Lund, död 28 augusti 1911 i Stockholm, var en svensk sjuksköterska och skribent. Estrid Rodhe var dotter till Edvard Herman Rodhe och hans maka Elisabeth Bruhn. Estrid Rodhe utbildades vid Wilhelmina Löfholms flickskola i Norrköping och Mathilda … Läs mer

Eva Rodhes skola

Grundades som Praktiska Arbetsskolan i Göteborg av Eva Rodhe och Maya Nyman år 1881. De båda hade tidigare varit verksamma vid en flickskola i Uddevalla. Ursprungligen låg skolan på Viktoriagatan 7 i kvarteret Glasbjörken men flyttade 1887 till en ny lokal på Karl Gustavsgatan 1B i … Läs mer

Nya Alléns villastad

Villastad för de rikare skikten i Göteborgs befolkning som anlades kring mitten av 1800-talet mellan den nyanlagda Nya Allén och den gamla vägen som gick under namnet Kallens gata. Villastaden anlades efter stadsvallarnas rivning. Marken tillhörde tidigare Mariefreds landeri och delades in i … Läs mer

Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Byggnaden vid Haga Kyrkoplan i Haga som idag innehåller Samhällsvetenskapliga biblioteket, uppfördes som det första av Göteborgs stadsbibliotek och var då en direkt fortsättning på Göteborgs Musei Bibliotek som inrymdes i Göteborgs museum i det Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. Den 13 … Läs mer

Hagakyrkan

År 1668 utlovades, att gudstjänst skulle hållas varje söndag inom förstaden Hagas område under förutsättning att invånarna anställde en kaplan och stod för gudstjänstlokal. En sådan hittades vid långt utanför själva förstaden, nämligen på Gamla Varvet vid nuvarande … Läs mer