Tjörbostaden

Del 15 av 15 i serien Kåkstäder

Del 15 av 15 i serien KåkstäderI slutet på 1870-talet växte en kåkbebyggelse fram söder om Östra Kyrkogården och öster om Danska vägen, vilket då var utanför stadsgränsen. Till Tjörbostaden räknades hela området från Östra kyrkogården, längs Danska Vägen till Läs hela inlägget Tjörbostaden

Advertisements

Gråbergsstaden

Del 14 av 15 i serien Kåkstäder

Del 14 av 15 i serien KåkstäderÖster om Allmänna vägen (idag Karl Johansgatan) kring Slottskogsgatan som förr i tiden var en väg söderut från Älvsborg slott och kungsladugård samt tvärgator som Roddaregatan och Gråbergsgatan samt Höglundsgatan och Kustgatan växte på Läs hela inlägget Gråbergsstaden

Majberget

Del 13 av 15 i serien Kåkstäder

Del 13 av 15 i serien KåkstäderMajberget som väl kan kallas det egentliga Majorna var en kåkstad som växte upp på bergsluttningen norr om Allmänna Vägen (numera Karl Johansgatan mellan Allmänna vägen och Kustgatan). Norr om Allmänna vägen och till Läs hela inlägget Majberget

Koopmansstaden

Del 12 av 15 i serien Kåkstäder

Del 12 av 15 i serien KåkstäderKoopmansstaden, eller  Coopmanstaden som den rätteligen borde stavas då den familj kåkstaden fick namn efter hette Coopman, var ett kåkstadområde som växte upp längs med Koopmansgatan som gick från det som idag är hörnet av Läs hela inlägget Koopmansstaden

Stigberget (kring Stigbergstorget)

Del 11 av 15 i serien Kåkstäder

Del 11 av 15 i serien KåkstäderRunt Stigbergstorget växte det fram en kåkstad med anledning av att det var utanför stadsgränsen och att Amiralitetets varv låg på platsen, från 1700-talet kallat Gamla varvet. Bebyggelsen växte på södra sidan av Stigbergsliden Läs hela inlägget Stigberget (kring Stigbergstorget)

Fyrkanten

Del 10 av 15 i serien Kåkstäder

Del 10 av 15 i serien KåkstäderFyrkanten kallades ett område som i början på 1800-talet låg mellan Göta Älv i norr, Stigbergsliden i söder, stadsgränsen i öster och Gamla varvets område i väster.  Området började bebyggas redan på 1600-talet med Läs hela inlägget Fyrkanten

Sofieberg

Del 11 av 11 i serien Gårdar i Majorna

Del 11 av 11 i serien Gårdar i MajornaSofieberg var en egendom som låg på Älvsborgs Kungsladugårds ägor, i Masthuggsbergen eller Stigberget som det också kallades, och på mark som arrenderades ut. I början av 1900-talet revs egendomens byggnader och Läs hela inlägget Sofieberg

Masthuggsbergen

Del 9 av 15 i serien Kåkstäder

Del 9 av 15 i serien KåkstäderBreda vägen gick mot sydväst från Järntorget men när den nådde stadgränsen strax efter den korsat Dahlins gata i Kråkestan gjorde vägen en skarp sväng mot väster varefter den följde stadsgränsen till Gamla varvet. Läs hela inlägget Masthuggsbergen

Kråkestan

Del 8 av 15 i serien Kåkstäder

Del 8 av 15 i serien KåkstäderKråkestan var en kåkstad som växte upp på sluttningen till Kråkstadsberget (Nordhemsberget) från Breda vägen i Masthugget i norr. Centralt genom området gick Dahlinsgatan (Dahlins gata). Huvuddelen av husen växte upp i dåvarande Majorna Läs hela inlägget Kråkestan

Djupedal

Del 7 av 15 i serien Kåkstäder

Del 7 av 15 i serien KåkstäderDär Linnégatan går idag gick tidigare en bäck som hette Djupedalsbäcken. På sluttningarna på bägge sidor växte det fram kåkstäder i början och mitten av 1800-talet. Skansbergets södra sida låg utanför Göteborg stads marker Läs hela inlägget Djupedal