Områden med landshövdingehus i Göteborg

Det har funnits landshövdingehus i betydligt fler stadsdelar i Göteborg än vad de flesta tror. I de flesta finns det dessutom landshövdingehus kvar. Undantagen är helt rivna stadsdelar som Getebergsäng, Hisingstad, Hultmans holme och det egentliga Olskroken (den bortre delen Fortsätt läsa Områden med landshövdingehus i Göteborg

Advertisements

Den inre missionen i Göteborg

I Göteborg, Sveriges andra stad, rik, mäktig och blomstrande, hade redan på 1850-talet en andlig lifsrörelse begynt förspörjas, hvarom vi förut å sid. 1055 o. f. berättat. Vid början af 1860-talet fanns det därför en liten skara troende i staden. Evangeliska Fortsätt läsa Den inre missionen i Göteborg

Eva Rodhes skola

Grundades som Praktiska Arbetsskolan i Göteborg av Eva Rodhe och Maya Nyman år 1881. De båda hade tidigare varit verksamma vid en flickskola i Uddevalla. Ursprungligen låg skolan på Viktoriagatan 7 i kvarteret Glasbjörken men flyttade 1887 till en ny Fortsätt läsa Eva Rodhes skola

Nya Alléns villastad

Del 12 av 14 i serien Villastäderna

Del 12 av 14 i serien VillastädernaVillastad för de rikare skikten i Göteborgs befolkning som anlades kring mitten av 1800-talet mellan den nyanlagda Nya Allén och den gamla vägen som gick under namnet Kallens gata. Villastaden anlades efter stadsvallarnas rivning. Fortsätt läsa Nya Alléns villastad

Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Byggnaden vid Haga Kyrkoplan i Haga som idag innehåller Samhällsvetenskapliga biblioteket, uppfördes som det första av Göteborgs stadsbibliotek och var då en direkt fortsättning på Göteborgs Musei Bibliotek som inrymdes i Göteborgs museum i det Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. Fortsätt läsa Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Skansberget och Skansen Kronan

Åren 1639–41 anlades en förskansning med jordvallar på Risåsberget (RyssåsenRysåsen, Rysås) efter egendomen Rydet som då kallades Ryssåsens skans eller Juteskrämman. Senare kom berget att kallas Skansberget efter befästningsverket som byggdes på toppen, Skansen Kronan. Av militärt strategiska skäl höggs Fortsätt läsa Skansberget och Skansen Kronan

Kvarteret Kruthornet

Kvarteret Kruthornet, Östra Skansgatan-Södra Allégatan-Skolgatan-Haga Östergata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Kruthornet tillsammans med kvarteren Kanonen, Geväret, Sabeln, Bajonetten och Laddstaken stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Därefter bebyggdes Fortsätt läsa Kvarteret Kruthornet

Husarkasernen i Haga

I hörnet Husargatan/Södra Allégatan i kvarteret Laddstaken i Haga byggdes 1828 två trähus som kasern och stall för Husarerna, dvs det Skånska Husarregementets (senare K5) avdelning i Göteborg: FÖRSTADENS MEST TRAFIKERADE gata är Husargatan. Med sin blandning av gammalt och nytt är Fortsätt läsa Husarkasernen i Haga