Kåkstäderna

Från 1700-talet och framåt växte det fram en oreglerad träkåksbebyggelse på många håll runt Göteborg. I första hand växte denna bebyggelse fram utanför stadens marker. Huvuddelen av dessa områden skapades dock under den andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet då bostadsbehovet växte kraftigt på grund av industrialiseringen.

Gradvis flyttade också byggen av kåkstäder allt längre ut. Kåkstäder växte i allmänhet fram på avstyckade ägor från gårdar med ägare som behövde pengar av olika anledningar. Sålunda växte många kåkstäder upp på mindre landeriegendomar. Men framförallt tycks många kåkstäder ha växt fram på Krokslätt Nordgårdens ägor, däribland Albostaden, Landala, Galgkrogarna (Getebergsäng), Burås, Mossen och Fredriksdal.

De flesta kåkstäder är idag rivna, men kring Stigbergstorget finns lite rester kvar i form av Gathenhielmska reservatet. Andra har sakta förvandlats till mindre villaområden med blandad villa- och hyreshusbebyggelse De flesta av dessa tycks liga i södra Göteborg och angränsande trakter av Mölndal, såsom Burås, Fredriksdal, Mathildeberg, Sörgården, Toltorpsdalen och Södermalm. Att de låg i utkanten av Göteborg nära gränsen till Mölndal kan var det som gjorde att de överlevde i motsats till exempelvis Landala, Masthuggsbergen, Koopmansstaden, Majberget och Gråbergsstaden. men även på andra håll har en del tidigare kåkstäder överlevt eller delvis överlevt såsom Kvillängen, Aröd, Färjenäs, Kungssten, Ekebäck, Grimmered, Stora Björn och Sagoskogen. i delar av Haga fanns också liknande bebyggelse. Den finns inte längre kvar då den till stor del revs för att ge plats till landshövdingehus. Så var det också med Albostadens kåkar.

Det största sammanhängande kåkstadsområdet var det som växte upp i Buråsbergen med start vid Galgkrogarna nere vid staden avrättningsplats och den tidiga industrin längs med Mölndalsån. Området anknyter också till motsvarande områden i Krokslätt i Mölndal samt Toltorpsdalen. Det är också det störta området som har kvar större delan av den ursprungliga bebyggelsen.

Med start vid Galgkrogarna utvecklades flera mindre stadsdelar (Burås, Mossen, Fredriksdal) med kåkar och en del landshövdingehus i Almedal och Burås. Hela detta område i Krokslätt har idag utvecklat sig till två villaområden med barnrikehus och miljonprogramshus mellan samt stora lägenhetshusområden längs med Mölndalsvägen och Utlandgatan. De äldsta husen överlevde till 1970-talet då de dock revs till förmån för moderna lägenhetshus. Men många kåkar har fövandlats till små hyreshus och moderna villor. Byggda i i slutet av 1800-talet och 1900-talet bildar framförallt husen i Burås en trevlig, lugn oas mitt inne i Göteborg. Men även Fredriksdal uppvisar samma kvaliteer där det ligger lite längre bort. Av landshövdingehusen finns ett fåtal kvar på Norra Krokslättsgatan i Burås och lite fler i Almedal. Mossens kåkar och villor är dock till största delen rivna för att ge plats till en utbyggnad av Chalmers kallad Matematiskt centrum. Den har numera förvandlats till vanliga kontor och studentboende.

Dessa områden ska inte förväxlas med planerade egnahems- och villa områden som Landala Egnahem, Tolered, Bö, Örgryte och Skår eller senare tiders Fräntorp, Utby och Bräcke. Inte heller ska de förväxlas med de områden som byggdes som nödbostader vid olika tidpunkter i historien. Det handlar om områden som i först skaedet växte upp utan planering och utan stadsplan, men som i flera fall fick stadsplan senare, i andra fall som exempelvis när det gäller Albostaden och Flygarns Haga revs de efter att stadsplaner tagits fram för att ge plats åt stenhus eller landshövdingehus.

De allra flesta kåkstäder rev dock på 1950-talet, 1960-talet och 1970-talet för att ge plats åt moderna miljonprogramsbebyggelse. Det gäller kåkstäderna i Majorna såsom Majberget, Koopmansstaden och Gråbergstaden liksom Tjörbostaden i Lunden med flera.

Kåkstäder på Göteborgs stads mark

Flygarns Haga/Skojarbacken
Brantdala
Vassnöden/Korsvägen
Hallekrogen

I områden tillhörande Majorna (Älvsborgs kungsladugård)

Djupedal (Rånarkullen)
Kråkestan
Masthuggsbergen
Fyrkanten
Stigberget (Stigbergstorget)
Koopmansstaden (Koopmansgatan)
Majberget
Gråbergsstaden

Områden tillhörande Krokslätt Nordgården och Krokslätt Kongegården

Albostaden (Annedal)
Landala
Galgkrogarna
Burås (se Galgkrogarna)
Mossen (se Galgkrogarna)
Fredriksdal (se Galgkrogarna)

Områden tillhörande Krokslätt Sörgården och Krokslätt Hökegården (Mölndal)

Mathildeberg
Krokslätt (Sörgården)

Områden i Mölndal

Toltorpsdalen
Södermalm

Områden i Örgryte

Tjörbostaden (Lunden)

Områden Västra Frölunda socken 

Kungssten
Ekebäck
Grimmered

Områden i Lundby socken

Gamla Rambergsvägen
Slottsberget
Lindholmen
Färjenäs

Områden i Backa

Kvillängen
Aröd

Områden i Utby

Stora Björn

Områden i Angered

Sagoskogen

Kåkstäderna var ofta mycket oreglerad bebyggelse, men ofta reglerades den efter hand. De ska inte förväxlas med planerade egnahemsområden eller de nödbostäder som byggdes vid olika tillfällen, bl.a. i början av 1900-talet, på olika håll i Göteborg

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.