Kåkstäderna

Från 1700-talet och framåt växte det fram en oreglerad träkåksbebyggelse på många håll runt Göteborg. I första hand växte denna bebyggelse fram utanför stadens marker. Huvuddelen av dessa områden skapades dock under den andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet då bostadsbehovet växte kraftigt på grund av industrialiseringen.

Gradvis flyttade också byggen av kåkstäder allt längre ut. Kåkstäder växte i allmänhet fram på avstyckade ägor från gårdar med ägare som behövde pengar av olika anledningar. Sålunda växte många kåkstäder upp på mindre landeriegendomar. Men framförallt tycks många kåkstäder ha växt fram på Krokslätt Nordgårdens ägor, däribland Albostaden, Landala, Galgkrogarna (Getebergsäng), Burås, Mossen och Fredriksdal.

De flesta kåkstäder är idag rivna, men kring Stigbergstorget finns lite rester kvar i form av Gathenhielmska reservatet. Andra har sakta förvandlats till mindre villaområden med blandad villa- och hyreshusbebyggelse De flesta av dessa tycks liga i södra Göteborg och angränsande trakter av Mölndal, såsom Burås, Fredriksdal, Mathildeberg, Sörgården, Toltorpsdalen och Södermalm. Att de låg i utkanten av Göteborg nära gränsen till Mölndal kan var det som gjorde att de överlevde i motsats till exempelvis Landala, Masthuggsbergen, Koopmansstaden, Majberget och Gråbergsstaden. men även på andra håll har en del tidigare kåkstäder överlevt eller delvis överlevt såsom Kvillängen, Aröd, Färjenäs, Kungssten, Ekebäck, Grimmered, Stora Björn och Sagoskogen. i delar av Haga fanns också liknande bebyggelse. Den finns inte längre kvar då den till stor del revs för att ge plats till landshövdingehus. Så var det också med Albostadens kåkar.

Det största sammanhängande kåkstadsområdet var det som växte upp i Buråsbergen med start vid Galgkrogarna nere vid staden avrättningsplats och den tidiga industrin längs med Mölndalsån. Området anknyter också till motsvarande områden i Krokslätt i Mölndal samt Toltorpsdalen. Det är också det störta området som har kvar större delan av den ursprungliga bebyggelsen.

Med start vid Galgkrogarna utvecklades flera mindre stadsdelar (Burås, Mossen, Fredriksdal) med kåkar och en del landshövdingehus i Almedal och Burås. Hela detta område i Krokslätt har idag utvecklat sig till två villaområden med barnrikehus och miljonprogramshus mellan samt stora lägenhetshusområden längs med Mölndalsvägen och Utlandgatan. De äldsta husen överlevde till 1970-talet då de dock revs till förmån för moderna lägenhetshus. Men många kåkar har fövandlats till små hyreshus och moderna villor. Byggda i i slutet av 1800-talet och 1900-talet bildar framförallt husen i Burås en trevlig, lugn oas mitt inne i Göteborg. Men även Fredriksdal uppvisar samma kvaliteer där det ligger lite längre bort. Av landshövdingehusen finns ett fåtal kvar på Norra Krokslättsgatan i Burås och lite fler i Almedal. Mossens kåkar och villor är dock till största delen rivna för att ge plats till en utbyggnad av Chalmers kallad Matematiskt centrum. Den har numera förvandlats till vanliga kontor och studentboende.

Dessa områden ska inte förväxlas med planerade egnahems- och villa områden som Landala Egnahem, Tolered, Bö, Örgryte och Skår eller senare tiders Fräntorp, Utby och Bräcke. Inte heller ska de förväxlas med de områden som byggdes som nödbostader vid olika tidpunkter i historien.

Det handlar om områden som i först skedet växte upp utan planering och utan stadsplan, men som i flera fall fick stadsplan senare, i andra fall som exempelvis när det gäller Albostaden och Flygarns Haga revs de efter att stadsplaner tagits fram för att ge plats åt stenhus eller landshövdingehus. Några av områdena utvecklades successivt under mycket lång tid som Galgkrogarna-Burås-Fredriksdal-Mossen.

Inte heller ska kåkstäderna förväxlas med de rester av gamla bondbyar som finns här och var i Göteborg, exempelvis Lundby gamla kyrkby, Grimmered, Högen, Önnered, Högsbo och Hult med flera. På landsbygden i Göteborgs kommun finns naturligtvis också många fler.

De allra flesta kåkstäder revs på 1950-talet, 1960-talet och 1970-talet för att ge plats åt moderna miljonprogramsbebyggelse. Det gäller kåkstäderna i Majorna såsom Majberget, Koopmansstaden och Gråbergstaden liksom Tjörbostaden i Lunden med flera.

Kåkstäder på Göteborgs stads mark

Flygarns Haga/Skojarbacken
Brantdala
Vassnöden/Korsvägen
Hallekrogen

I områden tillhörande Majorna (Älvsborgs kungsladugård)

Djupedal (Rånarkullen)
Kråkestan
Masthuggsbergen
Fyrkanten
Stigberget (Stigbergstorget)
Koopmansstaden (Koopmansgatan)
Majberget
Gråbergsstaden

Områden i Örgryte

Tjörbostaden (Lunden)

Områden tillhörande Krokslätt Nordgården och Krokslätt Kongegården (Örgryte)

Albostaden (Annedal)
Landala
Galgkrogarna
Burås (se Galgkrogarna)
Mossen (se Galgkrogarna)
Fredriksdal (se Galgkrogarna)

Områden tillhörande Krokslätt Sörgården och Krokslätt Hökegården (Fässberg, Mölndal)

Mathildeberg
Krokslätt (Sörgården)

Områden i Fässbergs socken (Mölndal)

Toltorpsdalen
Södermalm
Mölndals kråka

Områden i Västra Frölunda socken 

Stadsgränsen (Kungssten)
Ekebäck (se Stadsgränsen)

Områden i Lundby socken

Rambergskvarteret (Gamla Rambergsvägen)
Slottsberget
Lindholmen
Färjenäs
Bräckö/Dalängsgatan

Områden i Backa

Kvillängen
Aröd

Kåkstäderna var ofta mycket oreglerad bebyggelse, men ofta reglerades den efter hand. De ska inte förväxlas med planerade egnahemsområden eller de nödbostäder som byggdes vid olika tillfällen, bl.a. i början av 1900-talet, på olika håll i Göteborg.

Vissa äldre villaområden kom att få en lite finare prägel från början som exempelvis Frölundaborg, Tåsthult och delar av Kungssten. Men eftersom de startade som tätortsbebyggelse utan någon form av plan finns de med här ändå, men de borde kanske inte kallas kåkstäder.  En del av dem är fiskelägen.

Andra från början oplanerade villaområden som kanske inte ska kallas kåkstäder

Områden i Lundby

Arendal
Grimbo
Kärrdalen
Lundby kyrkby
Backa

Områden i Västra Frölunda

Högsbo
Järnbrott
Grimmered
Hagen
Långedrag
Fiskebäck
Högen
Önnered

Områden i Örgryte

Kallebäcks lider

Områden i Fässberg (Mölndal) och Västra Frölunda

Frölundaborg
Tåsthult (se Frölundaborg)

Områden i Utby

Stora Björn

Områden i Angered

Rösered
Sagoskogen

Planerade äldre villaområden

Bö Villastad, AB Bö Villastad
Örgryte Villastad, AB Örgryte Trädgårdsstad
Prospect Hill
Överås
Skår
Kärralund
Kålltorp
Svaleboskogen
Skytteskogen
Tolered
Lillhagen
Hovås
Järkholmen
Brottkärr
Malevik
Kullavik
Särö

Bruksorter

Klippan
Agnesberg

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.