Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Lilla Jägaren

Gallioten Lilla Jägaren var ett av de först utrustade kaparfartygen i Sverige. Initiativtagare till att ansöka om kaparbrev var Lars Gathe som till investerare fick flera av sin fars affärsvänner såsom Stefan Liedberg, Thore Otterbäck, Hans Sprinchorn, Paul Halbmeijer, Håkan Sahlberg och Volrath von Lengerken.

4 män, Anders Thorsson, Jacob Feigel, Tyris Hasselgren och Thore Otterbäck, gick i borgen för satsningen och intygade att kaparna skulle följa alla lagar och föreskrifter.

Som kapen ombord anställdes Thore Moberg. Han behöll tjänsten till 1712. Redan i augusti 1710 tog Lilla Jägaren sina första priser och det allar första kapade fartyget var nederländska De Vogel med Jan Janssen som befäl ombord.

Andra tidiga kaparfartyg i Göteborg och på Västkusten var Jägaren som ägdes av göteborgarna Thore Otterbäck och Jacob Feigel, Constantia och Europa.

Advertisements

6 Responses to Lilla Jägaren

  1. […] Feigel också i kaperiverksamhet. Han var från borgensman för de som ägde kapargallioten Lilla Jägaren och var själv delägare tillsammans med Thore Otterbäck i en annan galliot med namnet […]

  2. […] insändes av amiralen Erik Siöblad den 25 mars 1710. Thore Otterbäck var också delägare i Lilla Jägaren tillsammans med bl.a. Lars […]

  3. […] med Lars Gathe lät utrusta de allra första kaparna i Göteborg under sommaren 1710, gallioten Lilla Jägaren. De andra delägarna var Stefan Liedberg, Hans Sprinchorn, Paul Halbmeijer, Håkan Sahlberg och […]

  4. […] 1717-1718 Le Fripon, fregatt, 1718 Le Triumphant, fregatt, 1710- Le Trompeur, fregatt, 1716-1717 Lilla Jägaren, galliot, 1710- Merkurius, huckert, 1716 Mercurius, galliot, 1716- Onsala Galej, huckert, 1710-1713 […]

  5. […] kom senare att använda samma efternamn. Från sommaren 1710 var han delägare i kapargallioten Lilla Jägaren. År 1711 var han också befälhavare ombord på kaparhuckerten Merkurius som vid tidpunkten ägdes […]

  6. […] Le Fripon, 1718- Le Triumphant, 1710- Le Trompeur, 1716-1717 Le Wenguer (Le Vainquer), 1718-1720 Lilla Jägaren, 1710- Lillia, 1715- Lokatten, 1716- Louis et Anne, 1718-1719 Lyckans Post, Löparen, […]

Kommentera