Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to Hugo Hammar

  1. […] grundat av den belagda svetselektrodens uppfinnare, Oscar Kjellberg tillsammans med Hugo Hammar som då var på Lindholmens Varv. Lindholmens Varv stod för huvuddelen av startkapitalet. Året […]

  2. […] med James Keiller Jr, Carl Lyon, Knut J:son Mark, Erik Philipson, Ernst Krüger, Sven Almqvist och Hugo Hammar som ägare. I ledningen för varvet fanns också Ernst A. Hedén.  James Keiller Sr var […]

  3. […] att Davy Robertson d.y dött 1926 togs företaget över av ett konsortium som bl.a. bestod av Hugo Hammar och Uno Forsberg. VD blev Tage Madsen. I slutet av 1930-talet utökades verksamheten och […]

  4. […] i Motala Verkstads Nya AB och återtog på detta sätt makten över Lindholmen. Sven Almqvist och Hugo Hammar lämnade varvet och började istället arbeta för Göteborgs Nya Verkstads […]

Kommentera