Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

3 Responses to Bengt Wilhelm Carlberg

  1. […] Bengt Wilhelm Carlberg […]

  2. […] ursprungligen 1749 som bostadshus åt rådman Sven Wengren efter ritningar av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg och bestod av en huskropp i två våningar med fasad mot nuvarande Gustaf Adolfs Torg.  Sven […]

  3. […] Rote 4, tomt 133, Wessberg, Blom Rote 4, tomt 134, Blom Rote 4, tomt 135, Norman Rote 5, tomt 1, Carlberg, von Jacobson,  Jacobsonska sockerbruket, Fürstenberg, Palace Hotell Rote 5, tomt 2, Järnvågen, […]

Kommentera