Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Bengt Wilhelm Carlberg

  1. […] Bengt Wilhelm Carlberg […]

  2. […] ursprungligen 1749 som bostadshus åt rådman Sven Wengren efter ritningar av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg och bestod av en huskropp i två våningar med fasad mot nuvarande Gustaf Adolfs Torg.  Sven […]

Kommentera