Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Fortifikationens kontorshus

Byggnaden som idag ligger på adressen Postgatan 4 uppfördes 1746–48 som ”Material-Instrumental och Contoirs Hus” för fortifikationen enligt ritningar av arkitekten och stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg.

Fortifikationens kontorshus

Kronhusparken med huset vid Postgatan 4. Huset är byggnadsminne sedan 24 oktober 1968. Bild: Hesekiel Licens: CC BY-SA 4.0

Ritningen för byggnaden visar att huset ursprungligen hade en förstuga med ingång från både gatan och gården. I övre våningen fanns ritsalar för officerare och volontärer – intill låg chefsrummet. Bottenvåningen hade två materialrum med dörrar direkt ut mot gården och trappor inomhus till två lika stora rum i övre våningen samt ett kassarum med valv.

Under 1800-talets första hälft genomfördes ett par mindre planändringar och ett uthus av trä byggdes till mot öster längs med Postgatan.

Vid sekelskiftet var huset bostad för kapten C. D. Sahlin och fanjunkare F. Göthe med familjer.

Byggnaden byggdes om till kontor år 1932 för bland andra stadens rättshjälpsanstalt. Några år senare revs träskjulet i öster och ersattes med en mur.

Text från Wikipedia

Advertisements

Kommentera