Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

6 Responses to Carl Wilhelm Carlberg

  1. […] ordinarie (ordinarie den 16 juli 1812) stadsbyggmästare i Göteborg, för att vara stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg behjälplig med de många återuppbyggnaderna. Efter Carlbergs död blev Hagberg ordinarie den 25 […]

  2. […] i Göteborg, Carl Wilhelm Carlberg, fick uppdraget att göra ritningar till en huvudbyggnad med inredning, trädgårdar samt […]

  3. […] istället skulle flytta in. Byggnaden stod helt klar den 1 oktober 1799 efter ritningar av Carl Wilhelm Carlberg och hade då kostat 171 350 riksdaler. Vid storbranden 1804, eldhärjades trähusen kring […]

  4. […] vid Kaserntorget 8 från 1805. Ett av Carl Wilhelm Carlbergs typhus – byggt i två våningar för […]

  5. […] istället skulle flytta in. Byggnaden stod helt klar den 1 oktober 1799 efter ritningar av Carl Wilhelm Carlberg och hade då kostat 171 350 riksdaler. Vid storbranden 1804 eldhärjades trähusen kring […]

Kommentera