Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

9 Responses to Jakob Emil Ekman

  1. […] med med. dr Johan Jacob Ekman (1771-1814), i vilket äktenskap hon hade sönerna Oscar Ekman och Emil Ekman, för vilka C. F. Lang nu blev styvfar. Han beskrivs i brev och dagboksanteckningar av […]

  2. […] Ekman var son till kommendörkapten Jakob Emil Ekman (1815-1900) och friherrinnan Sophia Kurck (1823-1907). Han tillhörde Göteborgssläkten Ekman. […]

  3. […] i Göteborg, var en svensk kemist, hydrograf och industriman. Han var son till kommendörkapten Jakob Emil Ekman (1815-1900) och friherrinnan Sophia Kurck (1823-1907) och tillhörde göteborgssläkten […]

  4. […] Jacob Emil Ekman (1815-1900), kommendörkapten. Gift 1851 med friherrinnan Sophia Ulrika Johanna Kurck. Söner:Johan Ekman (född 1854), gift 1881 med Hedvig Richert (född 1861), dotter till överste J. G. Richert och Magdalena Richert, född Netzel […]

  5. […] som tidigare varit gift med Henrik Pripp i vilket äktenskap hon hade en dotter som var gift med Carl Johan Jacob Emil Ekman (1883-1957). En dotter till James Keiller Jr var kvinnosakskvinnan och fredsaktivisten Flory […]

  6. […] aktiebolag med Gustaf Melin, E. Brusewitz, Carl O. Kjellberg, Jonas Kjellberg, Charles O. Bäck, Emil Ekman, D. Carnegie & Co, Wilh. Röhss, William Gibson & Söner och C. E. Olsson som största […]

  7. […] & Co., Leopold och Gabriel Abramson, Sven Renström & Co., Oscar Ekman, Th. Mannheimer, Emil Ekman, Henning Frisell, G. H. Hegardt & Co., J. A. Kjellberg & Söner, Jac. Rubenson, E. J. […]

  8. […] hade avlidit 1861. Fastigheten Gubbero överlät Oscar Ekman på sin bror, kommendörkaptenen Emil Ekman som inflyttade på […]

  9. […] J. F. Strömberg, (huvudredare), grossh. C. O. Kjellberg, grossh. A. L. Pinéus, kommendörkapten Emil Ekman och sjökapten O. P. Övergaard. Total fanns det 53 […]

Kommentera