Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

5 Responses to Nicolaus Sahlgren och Alströmarne

  1. […] Göteborg och en från Stockholm. 1732 tillträdde Volrath Tham (1687-1737) som direktör, 1733 Niclas Sahlgren (1701-1766) och 1737 Hugh Campbell, Charles Pike (-1741) och Teodor C Ankarcrona (1687-1750). Vid […]

  2. […] Nicolaus Sahlgren och Alströmarne […]

  3. […] som etablerades redan på 1600-talet. På 1730-talet innehades landeriet av Niclas Sahlgren som också innehade Ånäs landeri på vars mark ett sockerbruk anlades. Under Sahlgrens tid […]

  4. […] Pike, 103 858 Niclas Sahlgren, 74 854 Hugh Campbell, 64 874 Colin Campbell, 53 028 Hugh Ross, 38 412 Thomas Mowld, 28 798 Frans […]

  5. […] Barrington, 83 640 Hugh Campbell, 64 490 Magnus Lagerström, 10 000 Niclas Sahlgren 9 750 Laurens (Lorentz) Bagge, 9 725 Theodor Ankarcrona, 9 600 Colin Campbell, 6 000 Charles […]

Kommentera