Scott & Gordon

John Scott* kom sannolikt till Göteborg som flykting efter slaget vid Culloden 1746. Han fängslades efter slaget men lyckades rymma och tog sig till Göteborg. 1756 fick han burskap som handlande i Göteborg och grundade firman Scott & Co. Som det verkar ihop med en Läs mer …

Göteborgs största rederier – 1800-talets början

1880-talets början inkluderar slutet på Ostindiska kompaniets 4:e oktroj, Ostindiska kompaniets 5:e oktroj, slutet på sillperioden samt Göteborgs gyllene period, kontinentalblockaden. De stora rederierna/redarna har med undantag av Ostindiska Kompaniet och enstaka andra företag i allmänhet en koppling till sillhanteringen och/eller handeln med USA och Storbritannien under Napoleons Läs mer …