Scott & Gordon

John Scott* kom sannolikt till Göteborg som flykting efter slaget vid Culloden 1746. Han fängslades efter slaget men lyckades rymma och tog sig till Göteborg. 1756 fick han burskap som handlande i Göteborg och grundade firman Scott & Co. Som det verkar ihop med en Läs mer …

Brittiska handelshus och handelsmän i 1700-talets Göteborg

Detta är främst om mer kortvariga brittiska handelshus och mindre kända handelsfamiljer om vilka jag tidigare inte skrivit några egentliga inlägg i mina serier om 1700-talet Sverige med speciellt fokus på Göteborg. Britterna James Christie (-1806), David Low (1739-1823), Thomas Erskine (1744-1824), David Mitchell (1764-1803) Läs mer …