Jonas A. Sernström

Jonas Andersson Sernström (Särnström), föddes 1745-12-03 i Särestad, Skaraborg (andra uppgifter gör gällande att han föddes 1743 eller 1744), och dog 1818-07-03. Han var gift med Anna Maria Bagge (1753-1810), dotter till handlande Elieser Bagge och Catharina Bauch. Han var bror till Pehr Sernström (också Läs mer …

Göteborgs största rederier – 1800-talets början

1880-talets början inkluderar slutet på Ostindiska kompaniets 4:e oktroj, Ostindiska kompaniets 5:e oktroj, slutet på sillperioden samt Göteborgs gyllene period, kontinentalblockaden. De stora rederierna/redarna har med undantag av Ostindiska Kompaniet och enstaka andra företag i allmänhet en koppling till sillhanteringen och/eller handeln med USA och Storbritannien under Napoleons Läs mer …