Melins kartongfabrik på Otterhällan

1912-13 uppfördes en ny kartong- och albumfabrik för Gustaf Melins AB på den tomt mellan Lasarettsgatan och Ingenjörsgatan där Göteborgs Elektriska AB tidigare haft en kraftstation. På platsen låg också en del mindre hus innan den nya fabriken byggdes. Arkitekt för den nya byggnaden var Arvid Läs mer …

Gustaf Melins AB

1886 grundade Gustaf Melin en fabrik för tillverkning av kartong och album. Företaget drev också bokbinderi och boktryckeri. I början av 1900-talet hade fabriken 150 arbetare och huserade i en av de byggnader som tidigare inhyste Rosenlunds Spinneri. 1905 utbröt en svår brand varvid stora Läs mer …

William Kjellberg

William Gibson Kjellberg (1878—1950), son till August Kjellberg och gift med Adine von Geijer. Han var far till röntgenläkaren Carl Sven-Roland K (1905—66) och affärsmannen Carl Wilhelm Kjellberg (1920-??). Han utexaminerades 1899 som agronom från Alnarp och var länge lantbrukare men blev 1912 direktör för Gustaf Melins AB i Läs mer …