Carl Fredrik Waern d.y.

Carl Fredrik Waern (oftast kallad den yngre), född 15 januari 1819 i Göteborg, död 31 oktober 1899 på Baldersnäs i Steneby, var en svenskindustriman, politiker, ämbetsman samt Sveriges finansminister 1870-1874. Som politiker var han moderat liberal. Han var son till grosshandlare Carl Fredrik Waern d.ä. (1787-1858) och Läs mer …

Carl Fredrik Waern d.ä.

Carl Fredrik Waern, oftast kallad den äldre i litteraturen, var född 28 maj 1787 på Högens säteri i Steneby socken i Dalsland, död den 18 juli 1858 på Baldersnäs i Steneby socken i Dalsland. Han var en svensk brukspatron och riksdagsman. Han var son till Fredrikshaldsköpmannen Mathias Waern (1725-1788) Läs mer …

Lazarus om Morten Waern

Morten Edvard Waern, yngre son till Carl Fredrik Waern, föddes i Göteborg 1826. Liksom sina bröder, genomgick han Hillska skolan å Barnängen, som fostrat så många dugande män. Han kom därefter till Göteborg och började sin köpmansbana i sin fars firma. På 1850-talet flyttade han Läs mer …