Lazarus om Carl Fredrik Waern d.y.

Carl Fredrik Wærn, född år 1819 i Göteborg, var son af den bekante politikern i borgarståndet Carl Fredrik Waern d. ä., hvilken var en af ståndets mest betydande krafter och på sin tid jämte Tore Petré de liberales ledare. Riksdagspåbrå hade den äldre C. F. Läs mer …

Lazarus om Morten Waern

Morten Edvard Waern, yngre son till Carl Fredrik Waern, föddes i Göteborg 1826. Liksom sina bröder, genomgick han Hillska skolan å Barnängen, som fostrat så många dugande män. Han kom därefter till Göteborg och började sin köpmansbana i sin fars firma. På 1850-talet flyttade han Läs mer …

Lazarus om Carl Fredrik Wærn d.ä.

Carl Fredrik Wærn föddes å Högens säteri på Dalsland den 28 maj 1787. Släkten Wærn är ursprungligen från Aarhus på Jutland, hvarifrån två bröder, Peder och Mads Wærn, öfverflyttade till Fredrikshall och voro i början af 1700-talet välmående köpmän därstädes. Vid Karl XII:s belägring af Fredrikshall inlade Läs mer …