Abrahamsonska palatset

1824 uppförde en manege, en ridbana på nuvarande Östra Larmgatan 16 i kvarteret Manegen. August Abrahamson köpte tomten år 1875 och huset blev inflyttningsklart 1878. August Abrahamsons egen bostad låg i kvarteret Synagogan på andra sidan Lilla Kungsgatan, på Stora Nygatan 17 1/2. Byggnaden uppfördes som Läs mer …

Stora Nygatan 17 1/2

Byggnaden uppfördes i nyrokoko efter ritningar av byggmästare August Krüger. Ursprungligen ingick byggnaden i ett byggnadskomplex med Synagogan i centrum. August Abrahamson var ägare av tomten vilken han köpte 1850. Huset stod klart på hösten 1856. Abrahamson flyttade då från Kungsgatan till et nya huset. Läs mer …

Aug. Abrahamson & Co

Firma grundad 1840 av August Abrahamson för grosshandel i så kallade korta varor. Firman utvecklades med tiden till en föregångare till varuhusen och sålde allt möjligt från små nyttighetsprylar, lyxattiraljer till kläder och tyger. Firman kom snart  att räknas bland stadens och hela landets främsta på området. Läs mer …

Euphrosyne Abrahamson

Euphrosyne Abrahamson, f. Leman, hustru till August Abrahamson, f. 24 mars 1836 i Stockholm, d 7 febr. 1869. Föräldrar: handlanden John Leman och Emma Jacobson. Vid sexton års ålder elev av sångaren och sångläraren, sedermera professorn Julius Günther; uppträdde 1855 efter tre års utbildning vid Läs mer …

August Abrahamson

August Abrahamson, f. 29 dec. 1817 i Karlskrona, d 6 maj 1898 på Nääs. Föräldrar: köpmannen i Karlskrona Aron Abramson och Fredrique Schlesinger. Måste på grund av faderns obestånd och tidiga död (1829) redan som barn försörja sig själv; erhöll 1832 anställning i affär i Läs mer …

Jakobsdal

Hette innan 1819 Örgryte Stom. Som stomgård var det gårdens ansvar att stå för församlingsprästens avlöning. Namnet Jakobsdal som gården kallades från 1819 kommer troligen från Hans Jakob Cavallin som ägde egendomen under större delen av 1800-talets första halva, från 1809, samma år som han Läs mer …

Tre rika bröder – Abrahamson och Abramson

I midten och i senare delen af 1700-talet arbetade i Stettin, Königsberg och Berlin en skicklig myntgravör af judisk börd, Jacob Abraham Abramson (född i Strelitz 1722, död i Berlin 1780), hvars son, Abraham Abramson (född i Potsdam 1754, död i Berlin 1811), blef kunglig preussisk Läs mer …