Aug. Abrahamson & Co

Firma grundad 1840 av August Abrahamson för grosshandel i så kallade korta varor. Firman utvecklades med tiden till en föregångare till varuhusen och sålde allt möjligt från små nyttighetsprylar, lyxattiraljer till kläder och tyger. Firman kom snart  att räknas bland stadens och hela landets främsta på området. Läs mer …

Tre rika bröder – Abrahamson och Abramson

I midten och i senare delen af 1700-talet arbetade i Stettin, Königsberg och Berlin en skicklig myntgravör af judisk börd, Jacob Abraham Abramson (född i Strelitz 1722, död i Berlin 1780), hvars son, Abraham Abramson (född i Potsdam 1754, död i Berlin 1811), blef kunglig preussisk Läs mer …